Najlepszy catering dietetyczny, dieta z dostawą - Warszawa - Maczfit.pl - Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuje się, że:
  • Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Maczfit Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować inspektorem ochrony danych, Rafałem Surowym - [email protected]
  • Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb zminimalizowania ryzyka zakażenia Gości oraz Pracowników chorobą COVID-19.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla ww. potrzeby jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes ADO.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 2 lat.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane organom i instytucją państwowym zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym, w tym profilowaniu ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Osoby, których dane dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • Osobom, których dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.