Neues

Unsere Spezialisten warten auf Ihre E-Mails (<a href="mailto:kontakt@maczfit.pl">kontakt@maczfit.pl</a>) und Telefone unter der Nummer 734 461 099

Liebe Maczfit-Freunde, wir informieren, dass sich die Öffnungszeiten unseres Kundenbüros geändert haben. Wir sind jetzt offen nicht nur vom Montag bis Freitag von 6:00 bis 22:00, aber auch jeden Samstag in der Zeit von 8:00 bis 14:00 und jeden Sonntag in der Zeit  von 10:00 bis 14:00. In dieser Zeit sind wir telefonisch und per E-Mail erreichbar, deswegen fragen Sie und bestellen Sie.

<a href="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/MACZFIT_Nowe-Godz-Biura.jpg"><img class="alignnone wp-image-92530 " src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/MACZFIT_Nowe-Godz-Biura.jpg" alt="maczfit_nowe-godz-biura" width="614" height="460" /></a>

&nbsp;

Wooow !!! Mit größter Freude informieren wir, dass wir in dem Großen Diät-Catering-Test in Warszawa, der durch das Portal PlusFitness.pl organisiert wurde, den hervorragenden zweiten Platz belegt haben, und das bei einer so starken Konkurrenz! Wir bedanken uns für Ihre Wertschätzung und versprechen, dass das erst der erste Schritt war auf dem Weg, unsere Kunden zufrieden zu stellen.

<a href="http://plusfitness.pl/test-cateringow-dietetycznych-w-warszawie-wstep/">http://plusfitness.pl/test-cateringow-dietetycznych-w-warszawie-wstep/</a>

&nbsp;

Informationen

<span style="font-size: 10pt;">Maciej Lubiak, der Geschäftsführer von Maczfit Sp. z o.o., erklärt den Medien die Geheimnisse des technologischen Prozesses, dank dem unsere Diät-Mahlzeiten immer frisch und lecker sind. Haben Sie gewusst, dass die Mahlzeiten, die Ihnen geliefert werden, nur wenige Stunden zuvor zubereitet wurden?</span>

<a href="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/04/19054981_1694419174192805_707840777838778215_o.png"><img class="alignnone wp-image-60632 " src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/04/19054981_1694419174192805_707840777838778215_o.png" alt="19054981_1694419174192805_707840777838778215_o" width="423" height="282" /></a>

&nbsp;

<span style="font-size: 10pt;">Sind Sie neugierig was die Experten von Wizaż.pl über uns geschrieben haben? Prüfen Sie es&#x2935;&#x2935;&#x2935;<span style="font-size: 10pt;"><a href="http://wizaz.pl/Frau/Box-Diät-MaczFit"> http://wizaz.pl / Frau/ Box-Diät-MaczFit </a></span></span>

<a href="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/04/MG_8771.jpg"><img class="alignnone wp-image-60611 " src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/04/MG_8771-1024×735.jpg" alt="_mg_8771" width="292" height="210" /></a>

<span style="font-size: 10pt;">Unserem zufriedenen Kundenstamm schloss sich auch die Schauspielerin an, bekannt unter anderem aus der Fernsehserie <a class="Profile" style="font-size: 12px;" href="https://www.facebook.com/Erste.Liebe.tv/"> Erste Liebe </a> -<a class=" Profile " style="font-size: 12px;" href="https://www.facebook.com/KlaudiaHalejcio.fanpage/">Klaudia Halejcio</a><i class="_lew" style="font-size: 12px;" title="Emotikon smile"><span class="_4mcd">:)</span></i></span>

<i class="_lew" title="Emotikon smile"><span class="_4mcd"><img class="alignnone wp-image-2262 " src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/13043259-1538092049825519-7968513831017870562-n.jpg" alt="13043259-1538092049825519-7968513831017870562-n" width="222" height="212" /></span></i>

<span style="font-size: 10pt;">Mit der größten Freude stellen wir Ihnen vor unsere neue und weitere Botschafterin der Marke Maczfit <span style="color: #ff00cc;">Agnieszka Kaczorowska</span>! Willkommen im Team <u><i> E. </i></u></span>

<a href="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/zrzut-ekranu-2016-03-4-o-12-30-09.png"><img class="alignnone wp-image-9565" src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/zrzut-ekranu-2016-03-4-o-12-30-09-300×241.png" alt="zrzut-ekranu-2016-03-4-o-12-30-09" width="289" height="233" /></a>

&nbsp;
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #00ff00;">Dorota Czaja</span> testet Maczfit.<u><i></i></u>Wir sind gespannt auf ihre Meinung und warten ungeduldig darauf.</span>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone wp-image-2099 " src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/macz-fit.jpg" alt="macz-fit" width="324" height="229" /></p>
&nbsp;
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #339966;">Tomasz Barański </span></span>beim Training für die Tanzshow Dancing With The Stars! Natürlich waren wir auch dabei… </span></p>
<img class="alignnone wp-image-3122 " src="https://www.maczfit.pl/wp-content/uploads/2016/05/14203253_1335991049747447_946367973051611560_n.jpg" alt="14203253_1335991049747447_946367973051611560_n" width="249" height="332" />

Geschäftsordnung

Poniższy regulamin zacznie obowiązywać z dniem 10.06.2019r.  Zmianie ulega:

Dane Usługodawcy – adres przedsiębiorstwa;
§ 1 ust. 2

§ 4 ust. 5
§ 5 ust. 3, 4, 7, 15, 17, 18

Do regulaminu został również dodany §4 a.

 

 

Regulamin serwisu internetowego – www.maczfit.pl – obowiązujący od 10.06.2019r.

 

 

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.maczfit.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest przez Maczfit Foods sp. z o. o.,  ul. Iwonicka 37, 05-077 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752666, NIP: 9512471196, REGON: 381565356, telefon: +48 734 461 099, poczta elektroniczna: kontakt@maczfit.pl.

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

1 Definicje

 1. Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.maczfit.pl.
 2. Usługodawca – Maczfit Foods sp. z o. o., ul. Iwonicka 37, 05-077 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752666, NIP: 9512471196, REGON: 381565356.
 3. Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków – programów dietetycznych wskazanych szczegółowo na stronie internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stronie Produktu.
 4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca– Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 7. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 8. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
 9. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
 10. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Towar– wszelkie towary prezentowane w Serwisie internetowym, nie będące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 15. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
 16. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 17. Regulamin –niniejszy dokument.

 

2 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: kontakt@maczfit.pl
  2. pod numerem telefonu: 734 461 099
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.maczfit.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 5. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
  2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  4. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego. Aktywacja Konta Klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 3. Klient posiadać może wyłącznie jedno Konto w Serwisie.
 4. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru którego realizacja odbędzie się w Dniach roboczych, oraz jego dostawę w terminie wskazanym w Zamówieniu.
 5. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w Formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 6. Klient ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu lub Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach lub Towarach w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 7. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu.
 8. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 9. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. W przypadku wyboru punktów w programie lojalnościowym Klient nie może skorzystać ze zniżki 5% rabatu (,,Table for two”).
 10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

4 Zakup Produktu lub Towaru

 1. Informacje o Produktach lub Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień:
  – telefonicznie pod numerem +48 734 461 099 od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00, w soboty od godz. 8.00 do 14.00 oraz w niedzielę od 10:00 do 14:00,
  – drogą elektroniczną na adres kontakt@maczfit.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
  – za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
 5. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, w celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie, określając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy) lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie. Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.
 6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów lub Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
 7. Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 8. W przypadku złożenia Zamówienia telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien:
  1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy lub telefonicznie nazwę Produktu lub Towaru spośród Towarów lub Produktów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu i jego ilość, a w przypadku Zamówienia Produktu Okres abonamentowy,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Serwisu
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 9. Informacja na temat Zamówienia, o którym mowa w ust. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt lub Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu, a w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Towary potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy).
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Usługodawca, na życzenie Klienta, dostarcza wraz z Produktem lub Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty lub Towary.
 12. Klient ma prawo Zamówienia maksymalnie trzech Produktów jako zestaw próbny. Kolejne Zamówienia będą traktowane jako złożenie Zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w najkrótszym okresie abonamentowym, w tym wypadku Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia Produktu w regularnej cenie.
 13. W przypadku Zamówienia vouchera (wybranie kwoty vouchera, opłacenie zamówienia) Klient otrzymuję drogą elektroniczną kod vouchera. Może go zrealizować w Serwisie.  Po wybraniu Produktu, należy wpisać kod vouchera. Nie zrealizowana kwota, pozostaje na koncie Klienta do wykorzystania na kolejne Zamówienia do czasu ważności vouchera. Voucher nie jest zamieniany na środki pieniężne. Voucher nie może być zrealizowany na zakup Towaru.
 14. Kod vouchera jest wysyłany drogą elektroniczną. List z papierową wersją vouchera zostaje wysłany listem poleconym priorytetem w terminie do 7 Dni roboczych, jeżeli Klient wybrał taką opcję.

 

4a Usługa Box to Box

 1. Klient zamawiający Produkt w Serwisie, ma również możliwość samodzielnego skomponowania własnego Produktu wybierając poszczególne posiłki z różnych programów dietetycznych, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie (Usługa Box to Box). Warunkiem skorzystania z Usługi Box to Box jest skomponowanie Produktu – diety, której koszt przekracza 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych za jeden dzień zamówionej diety.
 2. Produkty Zamówione w ramach Usługi Box to Box nie uczestniczą w promocjach, konkursach czy innych akcjach rabatowych organizowanych przez Sprzedawcę, chyba, że w regulaminie danej akcji wyraźnienie zaznaczono inaczej.
 3. O ile nie zastrzeżono inaczej, w przypadku Usługi Box to Box nie znajdują zastosowania terminy wskazane w niniejszym Regulaminie, w tym terminy dotyczące dostawy, wstrzymania czy wznowienia dostawy, jak również zmiany adresu i zmiany w Zamówionym Produkcie. Usługodawca każdorazowo wskaże Klientowi w Serwisie terminy dla realizacji dostaw, w tym dostaw wznowionych, dostaw pod zmieniony adres czy dostaw zmienionego Produktu.

5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Produktu

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu Zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.
 2. W przypadku Klientów dokonujących Zamówienia Produktu z miejscem dostawy znajdującym się wyłącznie na terytorium Warszawy lub w miejscowościach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, Klient w miarę dostępności wybranego Produktu, może dokonywać Zamówienia również pomiędzy godziną 15.00 a 18.00. Zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, złożone w Dni robocze będą realizowane w następnym Dniu roboczym. O możliwości złożenia Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również o dostępności wybranego Produktu, Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę w formie informacji wyświetlanej w Serwisie, po zalogowaniu się do Konta klienta. Zamówienia takie są realizowane wyłącznie w przypadku dokonania do godziny 18.00 tego samego Dnia roboczego płatności za Zamówienie (przelew wykonany za pośrednictwem agenta rozliczeniowego współpracującego z Usługodawcą lub przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Obsługi Klienta: kontakt@maczfit.pl potwierdzenia płatności). Zamówienia, o których mowa w niniejszym ustępie mogą być składane wyłącznie telefonicznie, pod numerem: +48 734 461 099.
 3. Klient nie może zmienić adresu dostawy po godzinie 13.00 (w Dni robocze), a w pozostałe dni do godziny 11.00. W przypadku, gdy adres zostanie zmieniony po godzinach wskazanych w zdaniu poprzednim, Usługodawca dostarczy Produkt pod zmieniony adres dopiero w następującym po tym Dniu roboczym kolejnym Dniu roboczym..
 4. W przypadku soboty i niedzieli Produkt dostarczany jest na dwa dni. Istnieje możliwość Zamówienia Produktu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (dni nie będące Dniami roboczymi) oraz innymi wyraźnie wskazanymi przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klientów.
 5. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.
 6. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
 7. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Produktu informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu w Dniu roboczym odbywa się w godzinach od 2.00 do 10.00. Klient ma możliwość podania preferowanego przedziału czasowego, w którym wykonana będzie dostawa Produktu. Klient posiadający Konto klienta, ma również możliwość zmiany podanego preferowanego przedziału czasowego korzystając z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta, przy czym zmiana ta będzie uwzględniona dopiero od następującego pod tym Dniu roboczych kolejnym Dniu roboczym.
 8. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości w przedziale czasowym preferowanym przez Klienta, ale nie później niż do godziny 10.00.
 9. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Usługodawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu. W przypadku, w którym dany region określony przez Usługodawcę, a wskazany na mapie dostępnej pod adresem pl/#jak-dzialamyzostał podzielony przez Usługodawcę na strefy, koszt dostawy wliczony jest w cenę Produktu w zakresie dostaw na terenie wchodzącym do Pierwszej strefy, a w odniesieniu do dostaw do miejscowości leżących na terenie objętym Drugą strefą stosuje się zdanie następne. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena Produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
 10. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
 11. Usługodawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu oraz dokumentuje to dostarczenie poprzez zrobienie fotografii.
 12. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 13.00 w dniu poprzedzającym dostawę bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
 13. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
 14. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczonego od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy.
 15. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty najpóźniej do godz. 14:00 w Dniu roboczym poprzedzającym Dzień roboczy w którym ma nastąpić dostawa.
 16. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego, jeżeli informacja została przekazana do godziny 11.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 17. Klient posiadający Konto klienta w Serwisie internetowym, może również dokonać wstrzymania dostawy, o której mowa w ust. 16 powyżej i z zachowaniem zasad tam wskazanym korzystając z funkcjonalności Konta, po zalogowaniu się do niego i kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie. Klient może również za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie dokonać wznowienia wstrzymanej dostawy, przy czym w przypadku wznowienia dostawy po godzinie 14.00 w Dni robocze, oraz po godzinie 11.00 w pozostałe dni, dostawa zostanie wznowiona w kolejnym Dniu roboczym po Dniu roboczym następującym po dniu dokonania wznowienia.
 18. Klient posiadający Konto klienta w Serwisie ma możliwość dokonania zmiany adresu dostawy Zamówionych Towarów za pomocą funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się do swojego Konta. Zmiana ta może być dokonana w każdym czasie, przy czym w przypadku zmiany adresu dostawy w Dniu roboczym po godzinie 14.00 lub w pozostałe dni po godzinie 11.00, Zamówienie będzie realizowane pod zmieniony adres dopiero od dnia następnego po najbliższym Dniu roboczym od dnia dokonania zmiany.

 

6 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Towaru

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych na stronach Serwisu oraz dostępnych w trakcie składania Zamówienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy przewozowej. Koszty dostawy zostaną podane Klientowi każdorazowo na stronie Serwisu.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę Towaru oraz czasie realizacji Zamówienia. W przypadku Zamówienia Towaru wraz z Produktem, Towar zostanie dostarczony wraz z dostawą Produktu.

 

7 Metody płatności

 1. Ceny Produktów lub Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
  2. przy wykorzystaniu płatności elektronicznej.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.

 

8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługi Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu lub Towaru

 1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Zamówienia Produktów, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
 2. W przypadku Zamówienia Towarów obowiązują zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy wskazane poniżej.
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

 

10 Rękojmia za wady

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres siedziby Usługodawcy tj. Warszawa 02-958, ul. Stanisława Kostki Potockiego 24G, lok.2 lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@maczfit.pl
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 3.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@maczfit.pllub drogą pisemną na adres Warszawa 02-958, ul. Stanisława Kostki Potockiego 24G, lok.2.
 8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Serwisu w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12 Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.

 

 

Die folgenden Regelungen gelten ab dem 30.01.2019. Punkt 1 und 2 §5 und Absatz 1 § 6 werden geändert.

 

Die Ordnung des Online-Shops – www.maczfit.pl

 

Der Internetservice, verfügbar unter der Adresse https://www.maczfit.pl (nachstehend „ Internetservice ” genannt), wird durch Maczfit Foods Sp. z o.o., ul. Stanisława Kostki Potockiego 24G, Lokal 2, 02-958 Warszawa geführt, die in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000752666 vom Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII. Wirtschaftliche Abteilung des Landesgerichtsregisters eingetragen ist, Steuernummer: 9512471196, statistische Unternehmernummer: 381565356, Telefon – Nr.: +48 734 461 099, E-Mail: kontakt@maczfit.pl.

Diese Regelungen definieren Art und Umfang der elektronisch über die Website erbrachten Dienstleistungen, die Bedingungen für den Abschluss von Verträgen über die Website, die Regeln für die Durchführung dieser Vereinbarungen, die Rechte und Pflichten des Kunden und des Dienstleisters sowie das Verfahren für den Rücktritt vom Vertrags- und Beschwerdeverfahren.

§1 Definitionen

 1. Internetservice /Service – Internetservice, verfügbar unter der Adresse https://www.maczfit.pl.
 2. Dienstleister – Maczfit Foods Sp. z o.o., ul. Stanisława Kostki Potockiego 24G, Lokal 2, 02-958 Warszawa geführt, die in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000752666 vom Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII. Wirtschaftliche Abteilung des Landesgerichtsregisters eingetragen ist, Steuernummer: 9512471196, statistische Unternehmernummer: 381565356.
 3. Produkt – Dienstleistung in Form von Zubereitung und Lieferung von Mahlzeiten – Diät-Programmen, die auf der Website vom Service detailliert angegeben sind und die vom Dienstleister zu den in diesen Bestimmungen und auf der Produkt-Website festgelegten Bedingungen realisiert wird.
 4. Kunde – eine natürliche Person, die voll rechtsfähig ist, eine natürliche Person, die ein Unternehmen führt, eine juristische Person oder eine Organisationseinheit, die keine juristische Person ist, deren spezifische Vorschriften Rechtsfähigkeit geben, die im Rahmen des Internetservices bestellt oder andere auf der Website verfügbare Dienste nutzt.
 5. Verbraucher– eine natürliche Person, die mit dem Dienstleister eine rechtliche Aktivität realisiert, die nicht unmittelbar mit ihrer geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit in Zusammenhang steht.
 6. Unternehmer– Kunde, der im Sinne vom Art. 43[1] des Zivilgesetzbuches Unternehmer ist.
 7. Dienstleistung – elektronische Dienste, geleistet durch den Dienstleister durch die Vermittlung vom Internetservice.
 8. Vertrag – ein Fernabsatzvertrag, der zwischen dem Kunden und dem Dienstleister über den Internetservice abgeschlossen wird und dessen Gegenstand die Bestellung durch den Kunden des Produktes oder der Ware ist.
 9. Kundenkonto– eine Sammlung von Informationen über den Kunden (einschließlich der Adressdaten des Kunden und des Verzeichnisses seiner Bestellungen), die sich im IT-System des Dienstleisters befinden.
 10. Abonnementzeitraum– ein Zeitraum, während dessen der Dienstleister die Lieferung eines Produkts an den Kunden durchführt.
 11. Bestellung – Willenserklärung des Kunden, die unmittelbar auf den Abschluss des Vertrages abzielt und insbesondere die Art und Anzahl der Produkte oder Waren angibt.
 12. Registrierungsformular– ein im Service verfügbares Formular, das die Erstellung eines Kundenkontos ermöglicht.
 13. Werktag– ein Tag von Montag bis Freitag, ausgeschlossen gesetzlicher Feiertagen.
 14. Ware– alle Waren, die im Service präsentiert werden, die kein Produkt im Sinne dieser Bestimmungen sind .
 15. Gesetz über Verbraucherrechte– Gesetz vom 30. Mai 2014 über Verbraucherrechte (Gesetzblatt 2014, Nr. 827).
 16. Zivilgesetzbuch – Gesetz vom 23. April 1964 ( Gesetzblatt Nr. 16, Pos.93 mit künftigen Änderungen ).
 17. AGB –dieses Dokument.

 

§2 Allgemeine Bestimmungen

 1. Der Dienstleister verpflichtet sich, dem Kunden Leistungen im Umfang und zu den Bedingungen zu erbringen, die in AGB festgelegt sind.
 2. Der Kontakt mit dem Dienstleister erfolgt durch:
  1. die Emailadresse: kontakt@maczfit.pl
  2. die Telefonnummer: 734 461 099
 3. Diese Bestimmungen sind auf der Website www.maczfit.pl ständig verfügbar, so dass sie jederzeit durch Druck oder Speicherung auf einem Träger erworben, reproduziert und aufgezeichnet werden können.
 4. Der Dienstleister informiert, dass die Nutzung der elektronisch bereitgestellten Dienste eine Bedrohung für jeden Internetnutzer darstellen kann, die darin besteht, bösartige Software in das ICT-System des Kunden einzubringen und deren Daten von unbefugten Personen zu erhalten und zu ändern. Um das Risiko der oben genannten Gefahren zu vermeiden, sollte der Kunde geeignete technische Maßnahmen ergreifen, die ihr Auftreten minimieren, insbesondere Antivirenprogramme und eine Firewall.
 5. Die Nutzung vom Internetservice ist möglich, sofern das vom Kunden verwendete IT-System die folgenden technischen Mindestanforderungen erfüllt:
  a) ein Computer oder ein mobiles Gerät mit Zugang zum Internet,
  b) Zugang zu elektronischer Post,
  c) Internetbrowser Internet Explorer Version 11 oder neuer, Firefox Version 28.0 oder neuer, Chrome Version 32 oder neuer, Opera Version 12.17 oder neuer, Safari Version 1.1. oder neuer,
  d) Aktivieren von Cookies und Javascript im Browser.
 6. Nutzung vom Internetservice bedeutet jegliche Aktivität des Kunden, die dazu führt, dass sich der Kunde mit den im Service enthaltenen Inhalten vertraut macht.
 7. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet,
  a) ungesetzliche Inhalte nicht zu liefern und nicht zu übertragen,
  b) den Internetservice auf eine Art und Weise zu nutzen, die seine Funktion nicht beeinträchtigt, insbesondere durch die Verwendung bestimmter Software oder Geräte,
  c) Nutzung aller im Service veröffentlichten Inhalte nur für den persönlichen Gebrauch,
  d) den Service in Übereinstimmung mit den auf dem Gebiet der Republik Polen geltenden Gesetzen, den Bestimmungen der Geschäftsordnung sowie den allgemeinen Grundsätzen der Internetnutzung zu benutzen.

 

§3 Dienstleistungen und allgemeine Geschäftsbedingungen

 1. Der Dienstleister gestattet durch die Servicevermittlung die Nutzung kostenloser Dienste, die vom Dienstleister 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung gestellt werden.
 2. Die Dienstleistung zur Führung eines Kontos im Service ist nach der Registrierung verfügbar. Die Registrierung erfolgt durch Ausfüllen und Akzeptieren des Anmeldeformulars. Die Aktivierung des Kundenkontos erfolgt, nachdem der Kunde die Registrierung gemäß den Anweisungen bestätigt hat, die in der Nachricht enthalten sind, die vom Dienstleister an die E-Mail-Adresse gesendet wird, die der Kunde bei der Registrierung angegeben hat. Der Vertrag über die Erbringung einer Dienstleistung, die darin besteht, ein Konto im Service zu unterhalten, wird auf unbestimmte Zeitdauer abgeschlossen und endet, wenn der Kunde eine Anfrage zur Löschung des Kontos sendet.
 3. Der Kunde darf nur ein Konto im Service besitzen.
 4. Der Dienstleister ermöglicht durch die Servicevermittlung den Kauf eines ausgewählten Produkts oder einer Ware, der in den Werktagen ausgeführt wird, und deren Lieferung innerhalb der in der Bestellung angegebenen Frist.
 5. Der Kunde kann kommerzielle Informationen vom Dienstleister in Form von Nachrichten erhalten, die an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden (Newsletter-Dienstleistung). Dazu soll man eine gültige E-Mail-Adresse angeben oder das entsprechende Feld im Anmeldeformular oder Bestellformular aktivieren. Der Kunde kann jederzeit die Einwilligung zur Übertragung kommerzieller Informationen widerrufen. Der Newsletter-Servicevertrag wird auf unbestimmte Zeitdauer abgeschlossen und endet, wenn der Kunde eine Anfrage zum Entfernen seiner E-Mail-Adresse aus dem Newsletter-Abonnement oder zum Abbestellen über einen Link in der als Teil des Newsletter-Service versandten Nachricht sendet.
 6. Der Kunde hat die Möglichkeit, individuelle und subjektive Aussagen zu machen, u.a. zu dem Produkt oder den Waren oder dem Verlauf der Transaktion. Mit den Aussagen erklärt der Kunde, dass er alle Rechte an diesen Inhalten, insbesondere Urheberrechten, verwandten Schutzrechten und gewerblichen Schutzrechten besitzt. Der Vertrag über die Leistung des Dienstes, der darin besteht, Meinungen über Produkte oder Waren im Service zu veröffentlichen, wird für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen und endet mit dem Hinzufügen der Meinung.
 7. Die Aussagen sollten in transparenter und verständlicher Weise formuliert werden und dürfen nicht gegen geltendes Recht, einschließlich der Rechte Dritter, verstoßen – insbesondere dürfen sie nicht diffamierend sein, persönliche Rechte verletzen oder einen unlauteren Wettbewerb darstellen. Die formulierten Aussagen werden auf den Websites vom Service veröffentlicht.
 8. Mit dem Absenden der Aussage ist der Kunde damit einverstanden, diese Aussage durch den Dienstleister kostenlos zu nutzen und zu veröffentlichen, sowie zu bearbeiten im Sinne des Gesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Gesetzblatt Nr. 24, Punkt 83).
 9. Der Dienstleister hat das Recht, gelegentliche Wettbewerbe und Promotionen zu veranstalten, deren Bedingungen auf den Webseiten vom Service immer zur Verfügung gestellt werden. Die Promotionen im Service unterliegen nicht der Zusammenführung, es sei denn, die Voraussetzungen einer bestimmten Werbeaktion geben etwas anderes vor. Wenn im Treueprogramm Punkte ausgewählt werden, kann der Kunde den Vorteil von 5% nicht nutzen (,,Table for two”).
 10. Im Falle eines Verstoßes des Kunden gegen die AGB – Bestimmungen kann der Dienstleister nach dem unwirksamen Aufruf, Verstöße zu stoppen oder zu beseitigen, unter Angabe einer angemessenen Frist, den Vertrag für die Erbringung der Dienstleistungen mit einer Frist von 14 Tagen kündigen.

 

§4 Produkt – oder Wareneinkauf

 1. Die Informationen über die Produkte oder Waren, angegeben auf den Websites vom Service, insbesondere ihre Beschreibungen, technische und Nutzungsparameter und Preise, stellen eine Einladung zum Abschluss eines Vertrages im Sinne vom Art. 71 des Zivilgesetzbuches.
 2. Der Dienstleister ermöglicht dem Kunden, eine Bestellung zur Vorbereitung und Lieferung des Produkts für den Abonnementzeitraum gemäß der Bestellung aufzugeben.
 3. Die Voraussetzung für die Abgabe der Bestellung ist ein aktives E-Mail-Konto.
 4. Der Dienstleister ermöglicht die Aufgabe der Bestellung:
  a) telefonisch unter +48 734 461 099 von Montag bis Freitag von 6.00 bis 22.00 Uhr, samstags ab 8.00 bis 14.00 und am Sonntag von 10.00 bis 14.00 Uhr,
  b) per E-Mail an die Adresse kontakt@maczfit.pl, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag,
  c) über das Bestellformular im Service  7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag.
 5. Um eine Bestellung aufzugeben, muss der Kunde das angebotene Produkt des Dienstleisters im Service nennen, unter Angabe der Art des Diätprogramms, des Kaloriengehalts der im Produkt enthaltenen Produkte und der Dauer der Produktlieferung (Abonnementzeitraum) oder Angabe der im Service durch den Dienstleiter angebotenen Ware. Zusätzlich zu den oben genannten Daten stellt der Kunde auch die Daten zur Verfügung, die zur Ausführung der Bestellung erforderlich sind, einschließlich personenbezogener Daten und Lieferadresse.
 6. Im Falle der Bestellaufgabe über das Bestellformular, das im Service verfügbar ist, wird die Bestellung vom Kunden in elektronischer Form an den Dienstleister übermittelt und stellt ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages von Produkten oder Waren dar, die Gegenstand der Bestellung sind. Das Angebot in elektronischer Form verbindet den Kunden, wenn der Dienstleister an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse eine Bestätigung der Annahme zur Realisierung der Bestellung sendet, die eine Erklärung des Dienstleisters über die Annahme des Angebots des Kunden bestimmt und mit dem Moment ihres Erhalts durch den Kunden der Vertrag abgeschlossen wird.
 7. Mit der Wahl der Produkte sollte der Kunde solche Mittel wählen, die seine Gesundheitsprobleme nicht beeinflussen, in bezug auf seine Diät, einschließlich Nahrungsmittelallergien und anderer Krankheiten oder Unpäßlichkeiten, die die Beseitigung oder die Beschränkung des Verbrauchens bestimmter Produkte erfordern.
 8. Im Falle einer Bestellung per Telefon oder durch Senden einer elektronischen Nachricht sollte der Kunde:
  a) im Inhalt einer E-Mail, die an den Dienstleister adressiert ist, oder telefonisch den Namen des Produkts oder der Waren aus den Produkten oder Waren auf der Website vom Service und deren Menge angeben, und im Falle der Bestellung des Produktes den Abonnementzeitraum,
  b) unter den auf der Website vom Service angegebenen Liefermethoden und Zahlungen die Versand- und Zahlungsmethode angeben,
  c) die Daten, die zur Realisierung der Bestellung benötigt werden, angeben, insbesondere: Name und Vorname, Wohnort und E-Mail-Adresse.
 9. Die Information über die Bestellung, im Sinne des Absatzes oben, wird jedes Mal vom Dienstleister durch die Benachrichtigung per E-Mail mit der Information angegeben, dass der Abschluss des Kundenvertrages die Verpflichtung mit sich bringt, für das bestellte Produkt oder die bestellte Ware Zahlung vorzunehmen, mit diesem Moment wird der Vertrag abgeschlossen, und im Fall eines Kunden, der Verbraucher ist, sendet der Dienstleister jedes Mal per Telefon oder E-Mail dem Kunden eine Bestätigung der Bedingungen der aufgegebenen Bestellung. Der Vertrag wird mit dem Moment abgeschlossen, wenn der Kunde, der Verbraucher ist, ( als Antwort auf die Bestätigung der Bedingungen der Bestellung, gesendet durch den Dienstleister ), eine Emailnachricht an die Emailadresse des Dienstleisters sendet, in der der Kunde: akzeptiert den Inhalt der gesendeten Bestellung und ist mit ihrer Realisierung einverstanden und akzeptiert den AGB – Inhalt und im Falle  einer Bestellung für die Waren bestätigt er, dass er sich mit der Belehrung über den Rücktritt vom Vertrag bekannt gemacht hat).
 10. Der Vertrag wird in polnischer Sprache abgeschlossen, wobei der Inhalt mit AGB übereinstimmt.
 11. Der Dienstleister stellt auf Wunsch des Kunden eine Mehrwertsteuerrechnung aus, die mit dem Produkt oder der Ware geliefert wird und die die gelieferten Produkte umfasst.
 12. Der Kunde hat das Recht, maximal drei Produkte als Testset zu bestellen. Nachfolgende Bestellungen werden so behandelt, als würden sie eine Bestellung für Produkte zu einem regulären Preis bestimmen, der dem Preis des Produkts in der kürzesten Abonnementsperiode entspricht. In diesem Fall wird sich der Dienstleister mit dem Kunden in Verbindung setzen, um die Produktbestellung zu einem regulären Preis zu bestätigen.
 13. Bei einer Gutscheinbestellung (Auswahl des Gutscheinbetrags, Bezahlung der Bestellung) erhält der Kunde den Gutscheincode elektronisch. Es kann im Service realisiert werden. Nachdem das Produkt ausgewählt wird, sollte man den Gutscheincode eingeben. Der nicht realisierte Betrag verbleibt bis zur Gültigkeit des Gutscheins auf dem Konto des Kunden für die Verwendung bei nachfolgenden Bestellungen. Der Gutschein wird nicht in Bargeld umgetauscht, der Gutschein kann nicht für den Kauf der Ware eingelöst werden.
 14. Der Gutscheincode wird elektronisch gesendet. Ein Brief mit einer Papierversion des Gutscheins wird innerhalb von 7 Werktagen per eingeschriebenen Brief versandt, wenn der Kunde diese Option gewählt hat.

 

§5 Zeitdauer der Realisierung der Bestellung und Lieferung des Produktes

 1. Die Bestellungen werden in den Terminen gemäβ dem Bestellungskalender, das im Bestellungsvorgang angezeigt wird, und den dort erhältlichen Terminen realisiert.
 2. Die Kunden, die das Produkt mit der Lieferadresse ausschließlich auf dem Gebiet Warschaus oder in den im Anhang Nr. 3 zu dieser Ordnung genannten Ortschaften bestellen, können das gewählte Produkt auch zwischen 15.00 und 18.00 bestellen. Die im vorherigen Satz genannten, an den Arbeitstagen gelegten Bestellungen werden am nächsten Arbeitstag realisiert. Der Leistungsgeber informiert den Kunden in der nach dem Einloggen zum Kundenkonto angezeigten Information, dass er die im vorstehenden Satz genannte Bestellung legen kann sowie das gewählte Produkt erhältlich ist. Diese Bestellungen werden ausschließlich dann realisiert, wenn die Zahlung für die Bestellung bis 18.00 an demselben Arbeitstag realisiert wird (Überweisung durch Vermittlung eines mit dem Leistungsgeber kooperierenden Abrechnungsagenten oder Sendung der Zahlungsbestätigung auf dem elektronischen Weg an die E-Mail-Adresse des Kundenbetreuungsbüros: kontakt@maczfit.pl ). Die Bestellungen können ausschließlich telefonisch unter der Nummer: +48.734.461.099 gelegt werden
 3. Der Kunde kann die Lieferadresse nach 13.00 Uhr nicht ändern, falls die Adresse nach 13.00 Uhr geändert wird, wird der Dienstleister das Produkt an die vorher angegebene Adresse (Adresse vor 13.00 Uhr) liefern. Der Dienstleister informiert, dass die Möglichkeit der Änderung der Lieferadresse auch an Sonntagen besteht, vorbehaltlich der im vorherigen Satz angegebenen Änderungszeit.
 4. Im Fall von Samstag und Sonntag wird das Produkt für zwei Tage geliefert. Es gibt eine Möglichkeit der Produktbestellung nur am Samstag. Sonntags werden Lieferungen nicht ausgeführt.
 5. Die Lieferung erfolgt durch den Dienstleister oder die in seinem Auftrag handelnden Unternehmen.
 6. Die Möglichkeit der Zustellung an die vom Kunden bei der Bestellung angegebene Adresse wird vom Dienstleister bei Annahme der Bestellung bestätigt. Der Kunde wird immer über die Unmöglichkeit der Zustellung an die angegebene Adresse informiert.
 7. Der Dienstleister informiert den Kunden auf den Websites vom Service in der Produktbeschreibung über die Zeiträume, in denen die Lieferung möglich ist. Die Lieferung des Produkts am Arbeitstag erfolgt von 2:00 bis 10:00 Uhr. Der Kunde hat die Möglichkeit, das bevorzugte Zeitintervall anzugeben, in dem die Lieferung des Produkts erfolgen soll.
 8. Die Produktlieferung erfolgt, wenn möglich, innerhalb des vom Kunden bevorzugten Zeitraums, spätestens jedoch bis 10.00 Uhr.
 9. Die Kosten der Produktlieferung in die Städte, die auf der Website des Dienstleisters aufgeführt sind, sind im Preis des Produkts enthalten, der in der “Preisliste” auf der Website bestimmt ist, mit der Ausnahme, beschrieben im nächsten Satz. Im Falle, wenn die angegebene Region, vom Dienstleister bestimmt und auf der Landkarte unter www.maczfit.pl/#jak-dzialamy angezeigt, vom Dienstleister in Zonen aufgeteilt wurde, die Kosten der Lieferung sind im Preis des Produkts im Bereich der Lieferungen in die erste Zone enthalten, und für die Lieferungen in die Städte in dem Gebiet der zweiten Zone gilt der nächste Satz. Im Falle einer Bestellung mit Lieferung außerhalb des Bereichs, in dem der Preis des Produkts enthalten ist, werden die Kosten der Lieferung individuell mit dem Kunden festgelegt.
 10. Der Dienstleister kann einen neuen Termin für die Realisierung der Bestellung mit dem Kunden festlegen, falls die Lieferung der Bestellung in der ursprünglichen Frist aus Gründen, die der Dienstleister nicht zu vertreten hat und die nicht entfernt werden können, unmöglich ist, worüber der Kunde unverzüglich informiert wird.
 11. Der Dienstleister liefert die bestellten Produkte an die in der Bestellung angegebene Adresse und dokumentiert die Lieferung durch Fotografieren.
 12. Im Falle, wenn der Kunde, der kein Verbraucher ist, das gelieferte Produkt nicht empfängt, aufgrund der Abwesenheit einer Person, die zum Empfang berechtigt ist, oder anderer Umstände, die vor  13.00 Uhr  am Tag vor der Lieferung nicht gemeldet wurden oder falsch angegebenen Lieferadresse, gilt das Produkt als effektiv geliefert. Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, hat keinen Anspruch auf Erstattung des Produktpreises in dem Teil, der auf den bestimmten Tag zurückzuführen ist, oder auf sonstige Ansprüche aufgrund dessen, dass er das Produkt nicht erhalten hat.
 13. Im Falle von den Faktoren, die unabhängig und mit der Schuld des Dienstleisters nicht verbunden sind (z. B. Wetterbedingungen, Entscheidungen staatlicher Dienste usw.), die die Lieferung erschweren oder unmöglich machen, haftet der Dienstleister nicht für die Nichtlieferung der Produkte an den Kunden, der kein Verbraucher ist, und der Kunde kein Recht auf Reklamation oder Entschädigung hat.
 14. Im Falle des Rücktritts von der Produktbestellung für den verbleibenden Abonnementzeitraum hat der Kunde Anspruch auf eine Rückerstattung der Geldmittel in Bezug auf den nicht genutzten Abonnementzeitraum, gerechnet ab der effektiven Aushändigung des Rücktritts des Kunden an den Dienstleister.
 15. Im Falle einer Änderung des Produkts während des Abonnementzeitraums zu einem Produkt mit einem höheren Wert ist der Kunde verpflichtet, eine zusätzliche Zahlung bis 13:00 Uhr am Tag vor der Lieferung vorzunehmen.
 16. Der Kunde hat das Recht, Lieferungen während des Abonnementzeitraums einzustellen, indem er eine Benachrichtigung an den Dienstleister per Telefon oder per E-Mail sendet. Die Information über Lieferunterbrechungen sollte ein Werktag früher mitgeteilt werden, wenn die Informatione bis 11.00 Uhr weitergeleitet wurden. Der Abonnementzeitraum verlängert sich um die Anzahl der Tage, an denen die Lieferung eingestellt wurde.

 

§6 Dauer der Realisierung der Bestellung und Lieferung der Ware

 1. Die Warenlieferung ist ausschließlich zum Gebiet der Republik Polen nach den auf den Serviceseiten genannten sowie bei der Bestellung erhältlichen Ortschaften eingeschränkt sowie an die vom Kunden im Bestellvorgang genannte Adresse realisiert.
 2. Die Lieferung erfolgt über eine Versandfirma. Die Versandkosten werden dem Kunden jedes Mal auf der Website vom Service zur Verfügung gestellt.
 3. Der Dienstleister informiert den Kunden auf den Websites vom Service  über die Höhe der Gebühren für die Lieferung der Waren und den Zeitpunkt der Realisierung der Bestellung. Im Falle der Bestellung der Ware mit dem Produkt, wird die Ware mit der Lieferung des Produktes geliefert.

 

§7 Zahlungsmethoden

 1. Die Preise der Produkte oder Waren werden in PLN angegeben und beinhalten alle Komponenten, einschließlich Mehrwertsteuer, Zoll und andere Gebühren.
 2. Der Dienstleister lässt folgende Zahlungsmethoden zu:
  a) eine herkömmliche Überweisung auf das Bankkonto des Dienstleisters, das vom Dienstleister bei Annahme der Realisierung der Bestellung angegeben wird,
  b) mit Nutzung einer elektronischen
 3. Wenn der Dienstleister keine Zahlung von dem Kunden erhält, kann er den Kunden kontaktieren um den an die Zahlung zu erinnern, indem er an den Kunden eine Emailnachricht sendet. Wenn binnen 3 Tagen seit Aufgabe der Bestellung und noch binnen zusätzlichen 3 Tage keine Zahlung erfolgt, wird die Bestellung des Kunden nicht angenommen.

 

§8 Rücktritt vom Vertrag über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen

 1. Bei Verträgen über die Erbringung von elektronischen Diensten auf Dauer und unbegrenzt (z.B. Account Services, Newsletter) hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.
 2. Rücktritt vom Vertrag, genannt im Absatz 1 kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen stattfinden. Zu diesem Zweck muss man eine Rücktrittserklärung dem Dienstleister einreichen.
 3. Die Erklärung, genannt im Absatz 2, kann der Kunde laut dem Muster vorlegen, die Anlage Nr. 1 zu dieser AGB bestimmt.§9 Rücktritt vom Vertrag, Verkauf des Produktes oder der Ware
 4. Der Dienstleister informiert, gemäß Art. 38 Punkt 4 und Punkt 12 des Gesetzes vom 30. Mai 2014 über Verbraucherrechte, ist der Kunde, der ein Verbraucher ist, nicht berechtigt, von dem Vertrag gemäß Art. 27 des genannten Gesetzes zurückzutreten.
 5. Im Falle der Bestellung von Waren gelten die Bestimmungen über das Recht auf Rücktritt vom Vertrag, wie unten angegeben.
 6. Der Kunde, der Verbraucher ist, kann mit einer angemessenen Erklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurücktreten. Zur Einhaltung dieser Frist reicht es aus, vor Ablauf der Frist eine Erklärung abzugeben.
 7. Der Kunde kann selbst eine Erklärung formulieren oder die Mustererklärung zum Rücktritt vom Vertrag, die die Anlage Nr. 2 zu AGB bestimmt, verwenden.
 8. Die Frist von 14 Tagen gilt ab dem Tag, an dem die Waren geliefert wurden.
 9. Nach Erhalt einer Erklärung über den Rücktritt vom Vertrag durch den Verbraucher, sendet der Dienstleister an die E-Mail-Adresse des Verbrauchers eine Bestätigung über den Erhalt der Erklärung über den Rücktritt vom Vertrag.
 10. Im Falle des Rücktritts vom Fernabsatzvertrag gilt der Vertrag als nicht abgeschlossen. Was die Parteien geleistet haben, wird in einem unveränderten Zustand zurückgegeben, es sei denn, eine Änderung war notwendig, um die Art, Eigenschaften und Funktionalität der Waren festzustellen. Die Rücksendung sollte unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen erfolgen. Das gekaufte Produkt sollte an die Adresse des Dienstleisters zurückgegeben werden.
 11. Der Dienstleister muss unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Erklärung des Verbrauchers über den Rücktritt vom Vertrag, alle von ihm getätigten Zahlungen, einschließlich der Kosten für die Lieferung der Waren, an den Verbraucher zurücksenden. Der Dienstleister muss die Zahlung mit derselben Zahlungsmethode zurückgeben, wie sie vom Verbraucher verwendet wurde, es sei denn, der Verbraucher stimmt einer anderen Rücksendungsmethode zu, und diese Methode wird für den Verbraucher keine Kosten mit sich bringen. Der Dienstleister kann die Rückzahlung der vom Kunden erhaltenen Zahlungen bis zum Erhalt der Ware oder die Lieferung eines Nachweises seiner Rückgabe, je nachdem welches Ereignis zuerst eintritt, zurückhalten, es sei denn, der Dienstleister hat angeboten, die Ware selbst abzuholen.
 12. Wenn der Verbraucher eine andere Art der Lieferung der Waren als die billigste übliche Liefermethode des Dienstleisters gewählt hat, ist der Dienstleister nicht verpflichtet, die zusätzlichen Kosten, die dem Verbraucher entstehen, zu erstatten.
 13. Der Verbraucher trägt nur die direkten Kosten der Rücksendung der Waren, es sei denn, der Dienstleister hat zugestimmt, diese Kosten zu tragen.

 

§10 Garantie für Mängel

 1. Der Dienstleister verpflichtet sich, die Ware oder das Produkt ohne Mängel zu liefern.
 2. Der Dienstleister haftet gegenüber dem Kunden, der ein Verbraucher ist, aufgrund der Garantie für Mängel, gemäß den Artikeln 556 – 576 des Zivilgesetzbuches. Im Falle der Kunden, die keine Verbraucher sind, ist die Garantie ausgeschlossen.
 3. Reklamationen, die sich aus der Verletzung von gesetzlich garantierten Rechten des Kunden ergeben, sind an die Adresse des Sitzes des Dienstleisters zu richten. Warschau 02-958, Str.: Stanislawa Kostki Potockiego 24G, Lokal 2 oder an die E-Mail-Adresse: kontakt@maczfit.pl .
 4. Um die Reklamation zu prüfen, sollte der Kunde die beanspruchte Ware oder das beanspruchte Produkt senden oder aushändigen, und wenn es möglich ist, eine Kaufquittung anlegen. Die Ware oder das Produkt sollten an die Adresse geliefert werden, die im Absatz 3 genannt wurde.
 5. Der Dienstleister verpflichtet sich, jede Reklamation innerhalb von 14 Tage zu prüfen.
 6. Im Falle von Mängeln in der Reklamation wird der Dienstleister den Kunden aufrufen, um sie im erforderlichen Umfang unverzüglich zu ergänzen, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Anfrage durch den Kunden.
 7. Im Falle der Nichterfüllung oder der unkorrekten Erfüllung der elektronisch über die Website erbrachten Dienstleistungen durch den Dienstleister ist der Kunde berechtigt, eine Reklamation per E-Mail an die Emailadresse kontakt@maczfit.pl oder schriftlich an die Adresse Warschau 02-958, Str. Stanisława Kostki Potockiego 24G, Lokal 2 einzureichen.
 8. In der Reklamation muss der Kunde seinen Vor- und Nachnamen, seine Postanschrift, Art und Beschreibung des entstandenen Problems angeben.
 9. Der Dienstleister verpflichtet sich, jede Reklamation in Bezug auf die elektronisch erbrachten Dienstleistungen innerhalb von 30 Tagen im Rahmen vom Service zu prüfen, und falls dies nicht möglich sein soll, den Kunden in dieser Zeit zu informieren, wenn die Reklamation berücksichtigt wird. Im Falle von Mängeln in der Reklamation wird der Dienstleister den Kunden innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Anfrage durch den Kunden aufrufen, um sie im erforderlichen Umfang zu ergänzen.

 

§11 Außergerichtliche Möglichkeiten, Reklamationen zu prüfenund Ansprüche geltend zu machen

Der Kunde, der ein Verbraucher ist, hat unter anderem folgende Möglichkeiten der außergerichtlichen Behandlung von Reklamationen und Forderungen:

 1. ist berechtigt, bei einem ständigen gütlichen Verbrauchergericht, das bei der Handelsinspektion tätig ist, einen Antrag auf Beilegung der sich aus dem geschlossenen Vertrag ergebenden Streitigkeit zu stellen;
 2. ist berechtigt, den Woiwodschaftsinspektor der Gewerbeaufsicht zu ersuchen, ein Schlichtungsverfahren in Bezug auf die gütliche Beilegung der Streitigkeit zwischen dem Kunden und dem Dienstleister einzuleiten;
 3. kann bei der Beilegung des Rechtsstreits zwischen dem Kunden und dem Dienstleister kostenlose Hilfe in Anspruch nehmen, auch durch die kostenlose Hilfe des kommunalen Verbrauchersprechers oder der sozialen Organisation, deren gesetzliche Aufgaben der Schutz der Verbraucher sind (einschließlich Verbraucherverband, Verband der polnischen Verbraucher). Die Beratung wird vom Verbraucherverband unter der gebührenfreien Telefonnummer 800 007 707 und vom polnischen Verbraucherverband unter der Email: porady@dlakonsumentow.pl angeboten.
 4. seine Beschwerde über die Online-Plattform der EU ODR einreichen, zugänglich unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§12 Schlussbestimmungen

 1. Die vom Kunden zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden vom Dienstleister in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien gesammelt und verarbeitet.
 2. Alle Rechte am Service, einschließlich der Urheberrechte, der geistigen Eigentumsrechte an seinem Namen, der Internetdomäne, der Website sowie an Formularen und Logos, gehören dem Dienstleister, und ihre Nutzung darf nur in einer Art und Weise erfolgen, die genau und übereinstimmend mit AGB ist.
 3. Die Beilegung etwaiger Streitigkeiten zwischen dem Dienstleister und dem Kunden, der ein Verbraucher ist, unterliegt den Gerichten, die nach den Bestimmungen der einschlägigen Vorschriften der Zivilprozessordnung zuständig sind.
 4. Die Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Dienstleister und dem Kunden, der Unternehmer ist, unterliegt einem Gericht, das für den Sitz des Dienstleisters zuständig ist.
 5. In den Angelegenheiten, die nicht durch diese AGB geregelt werden, gelten die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches, die Bestimmungen des Gesetzes über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen, die Bestimmungen des Gesetzes über Verbraucherrechte und andere relevante Bestimmungen des polnischen Rechts.
 6. Jeder Kunde wird über etwaige Änderungen dieser Bestimmungen durch Informationen auf der Hauptseite vom Service informiert, die das Datum ihres Inkrafttretens enthalten. Kunden, die ein Konto besitzen, werden zusätzlich über die Änderungen mit ihrer Zusammenstellung an die von ihnen angegebene E-Mail-Adresse Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen wird nicht kürzer als 14 Tage ab dem Tag ihrer Veröffentlichung sein. Falls der Kunde, der ein Kundenkonto hat, den neuen Inhalt von den Bestimmungen nicht akzeptiert, ist er verpflichtet, dies dem Dienstleister innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Information über die Änderung der Bestimmungen mitzuteilen. Die Benachrichtigung des Dienstleisters über die mangelnde Akzeptanz der neuen Bestimmungen führt zur Kündigung des Vertrags und zur Entfernung des Kontos.

 


Die Ordnung des Online-Shops – www.maczfit.pl – der vom 18.12.2018 durch Maczfit Foods sp. z o.o. mit Sitz in Warschau geführt wird.

 

Der Internetservice, verfügbar unter der Adresse https://www.maczfit.pl (nachstehend „ Internetservice ” genannt), wird durch Maczfit Foods Sp. z o.o., ul. Stanisława Kostki Potockiego 24G, Lokal 2, 02-958 Warszawa geführt, die in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000752666 vom Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII. Wirtschaftliche Abteilung des Landesgerichtsregisters eingetragen ist, Steuernummer: 9512471196, statistische Unternehmernummer: 381565356, Telefon – Nr.: +48 734 461 099, E-Mail: kontakt@maczfit.pl.

Diese Regelungen definieren Art und Umfang der elektronisch über die Website erbrachten Dienstleistungen, die Bedingungen für den Abschluss von Verträgen über die Website, die Regeln für die Durchführung dieser Vereinbarungen, die Rechte und Pflichten des Kunden und des Dienstleisters sowie das Verfahren für den Rücktritt vom Vertrags- und Beschwerdeverfahren.

 

§1 Definitionen

 1. Internetservice /Service – Internetservice, verfügbar unter der Adresse https://www.maczfit.pl.
 2. Dienstleister – Maczfit Foods Sp. z o.o., ul. Stanisława Kostki Potockiego 24G, Lokal 2, 02-958 Warszawa geführt, die in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000752666 vom Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII. Wirtschaftliche Abteilung des Landesgerichtsregisters eingetragen ist, Steuernummer: 9512471196, statistische Unternehmernummer: 381565356.
 3. Produkt – Dienstleistung in Form von Zubereitung und Lieferung von Mahlzeiten – Diät-Programmen, die auf der Website vom Service detailliert angegeben sind und die vom Dienstleister zu den in diesen Bestimmungen und auf der Produkt-Website festgelegten Bedingungen realisiert wird.
 4. Kunde – eine natürliche Person, die voll rechtsfähig ist, eine natürliche Person, die ein Unternehmen führt, eine juristische Person oder eine Organisationseinheit, die keine juristische Person ist, deren spezifische Vorschriften Rechtsfähigkeit geben, die im Rahmen des Internetservices bestellt oder andere auf der Website verfügbare Dienste nutzt.
 5. Verbraucher– eine natürliche Person, die mit dem Dienstleister eine rechtliche Aktivität realisiert, die nicht unmittelbar mit ihrer geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit in Zusammenhang steht.
 6. Unternehmer– Kunde, der im Sinne vom Art. 43[1] des Zivilgesetzbuches Unternehmer ist.
 7. Dienstleistung – elektronische Dienste, geleistet durch den Dienstleister durch die Vermittlung vom Internetservice.
 8. Vertrag – ein Fernabsatzvertrag, der zwischen dem Kunden und dem Dienstleister über den Internetservice abgeschlossen wird und dessen Gegenstand die Bestellung durch den Kunden des Produktes oder der Ware ist.
 9. Kundenkonto– eine Sammlung von Informationen über den Kunden (einschließlich der Adressdaten des Kunden und des Verzeichnisses seiner Bestellungen), die sich im IT-System des Dienstleisters befinden.
 10. Abonnementzeitraum– ein Zeitraum, während dessen der Dienstleister die Lieferung eines Produkts an den Kunden durchführt.
 11. Bestellung – Willenserklärung des Kunden, die unmittelbar auf den Abschluss des Vertrages abzielt und insbesondere die Art und Anzahl der Produkte oder Waren angibt.
 12. Registrierungsformular– ein im Service verfügbares Formular, das die Erstellung eines Kundenkontos ermöglicht.
 13. Werktag– ein Tag von Montag bis Freitag, ausgeschlossen gesetzlicher Feiertagen.
 14. Ware– alle Waren, die im Service präsentiert werden, die kein Produkt im Sinne dieser Bestimmungen sind .
 15. Gesetz über Verbraucherrechte– Gesetz vom 30. Mai 2014 über Verbraucherrechte (Gesetzblatt 2014, Nr. 827).
 16. Zivilgesetzbuch – Gesetz vom 23. April 1964 ( Gesetzblatt Nr. 16, Pos.93 mit künftigen Änderungen ).
 17. AGB –dieses Dokument.

 

§2 Allgemeine Bestimmungen

 1. Der Dienstleister verpflichtet sich, dem Kunden Leistungen im Umfang und zu den Bedingungen zu erbringen, die in AGB festgelegt sind.
 2. Der Kontakt mit dem Dienstleister erfolgt durch:
  1. die Emailadresse: kontakt@maczfit.pl
  2. die Telefonnummer: 734 461 099
 3. Diese Bestimmungen sind auf der Website www.maczfit.pl ständig verfügbar, so dass sie jederzeit durch Druck oder Speicherung auf einem Träger erworben, reproduziert und aufgezeichnet werden können.
 4. Der Dienstleister informiert, dass die Nutzung der elektronisch bereitgestellten Dienste eine Bedrohung für jeden Internetnutzer darstellen kann, die darin besteht, bösartige Software in das ICT-System des Kunden einzubringen und deren Daten von unbefugten Personen zu erhalten und zu ändern. Um das Risiko der oben genannten Gefahren zu vermeiden, sollte der Kunde geeignete technische Maßnahmen ergreifen, die ihr Auftreten minimieren, insbesondere Antivirenprogramme und eine Firewall.
 5. Die Nutzung vom Internetservice ist möglich, sofern das vom Kunden verwendete IT-System die folgenden technischen Mindestanforderungen erfüllt:
  a) ein Computer oder ein mobiles Gerät mit Zugang zum Internet,
  b) Zugang zu elektronischer Post,
  c) Internetbrowser Internet Explorer Version 11 oder neuer, Firefox Version 28.0 oder neuer, Chrome Version 32 oder neuer, Opera Version 12.17 oder neuer, Safari Version 1.1. oder neuer,
  d) Aktivieren von Cookies und Javascript im Browser.
 6. Nutzung vom Internetservice bedeutet jegliche Aktivität des Kunden, die dazu führt, dass sich der Kunde mit den im Service enthaltenen Inhalten vertraut macht.
 7. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet,
  a) ungesetzliche Inhalte nicht zu liefern und nicht zu übertragen,
  b) den Internetservice auf eine Art und Weise zu nutzen, die seine Funktion nicht beeinträchtigt, insbesondere durch die Verwendung bestimmter Software oder Geräte,
  c) Nutzung aller im Service veröffentlichten Inhalte nur für den persönlichen Gebrauch,
  d) den Service in Übereinstimmung mit den auf dem Gebiet der Republik Polen geltenden Gesetzen, den Bestimmungen der Geschäftsordnung sowie den allgemeinen Grundsätzen der Internetnutzung zu benutzen.

 

§3 Dienstleistungen und allgemeine Geschäftsbedingungen

 1. Der Dienstleister gestattet durch die Servicevermittlung die Nutzung kostenloser Dienste, die vom Dienstleister 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung gestellt werden.
 2. Die Dienstleistung zur Führung eines Kontos im Service ist nach der Registrierung verfügbar. Die Registrierung erfolgt durch Ausfüllen und Akzeptieren des Anmeldeformulars. Die Aktivierung des Kundenkontos erfolgt, nachdem der Kunde die Registrierung gemäß den Anweisungen bestätigt hat, die in der Nachricht enthalten sind, die vom Dienstleister an die E-Mail-Adresse gesendet wird, die der Kunde bei der Registrierung angegeben hat. Der Vertrag über die Erbringung einer Dienstleistung, die darin besteht, ein Konto im Service zu unterhalten, wird auf unbestimmte Zeitdauer abgeschlossen und endet, wenn der Kunde eine Anfrage zur Löschung des Kontos sendet.
 3. Der Kunde darf nur ein Konto im Service besitzen.
 4. Der Dienstleister ermöglicht durch die Servicevermittlung den Kauf eines ausgewählten Produkts oder einer Ware, der in den Werktagen ausgeführt wird, und deren Lieferung innerhalb der in der Bestellung angegebenen Frist.
 5. Der Kunde kann kommerzielle Informationen vom Dienstleister in Form von Nachrichten erhalten, die an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden (Newsletter-Dienstleistung). Dazu soll man eine gültige E-Mail-Adresse angeben oder das entsprechende Feld im Anmeldeformular oder Bestellformular aktivieren. Der Kunde kann jederzeit die Einwilligung zur Übertragung kommerzieller Informationen widerrufen. Der Newsletter-Servicevertrag wird auf unbestimmte Zeitdauer abgeschlossen und endet, wenn der Kunde eine Anfrage zum Entfernen seiner E-Mail-Adresse aus dem Newsletter-Abonnement oder zum Abbestellen über einen Link in der als Teil des Newsletter-Service versandten Nachricht sendet.
 6. Der Kunde hat die Möglichkeit, individuelle und subjektive Aussagen zu machen, u.a. zu dem Produkt oder den Waren oder dem Verlauf der Transaktion. Mit den Aussagen erklärt der Kunde, dass er alle Rechte an diesen Inhalten, insbesondere Urheberrechten, verwandten Schutzrechten und gewerblichen Schutzrechten besitzt. Der Vertrag über die Leistung des Dienstes, der darin besteht, Meinungen über Produkte oder Waren im Service zu veröffentlichen, wird für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen und endet mit dem Hinzufügen der Meinung.
 7. Die Aussagen sollten in transparenter und verständlicher Weise formuliert werden und dürfen nicht gegen geltendes Recht, einschließlich der Rechte Dritter, verstoßen – insbesondere dürfen sie nicht diffamierend sein, persönliche Rechte verletzen oder einen unlauteren Wettbewerb darstellen. Die formulierten Aussagen werden auf den Websites vom Service veröffentlicht.
 8. Mit dem Absenden der Aussage ist der Kunde damit einverstanden, diese Aussage durch den Dienstleister kostenlos zu nutzen und zu veröffentlichen, sowie zu bearbeiten im Sinne des Gesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Gesetzblatt Nr. 24, Punkt 83).
 9. Der Dienstleister hat das Recht, gelegentliche Wettbewerbe und Promotionen zu veranstalten, deren Bedingungen auf den Webseiten vom Service immer zur Verfügung gestellt werden. Die Promotionen im Service unterliegen nicht der Zusammenführung, es sei denn, die Voraussetzungen einer bestimmten Werbeaktion geben etwas anderes vor. Wenn im Treueprogramm Punkte ausgewählt werden, kann der Kunde den Vorteil von 5% nicht nutzen (,,Table for two”).
 10. Im Falle eines Verstoßes des Kunden gegen die AGB – Bestimmungen kann der Dienstleister nach dem unwirksamen Aufruf, Verstöße zu stoppen oder zu beseitigen, unter Angabe einer angemessenen Frist, den Vertrag für die Erbringung der Dienstleistungen mit einer Frist von 14 Tagen kündigen.

 

§4 Produkt – oder Wareneinkauf

 1. Die Informationen über die Produkte oder Waren, angegeben auf den Websites vom Service, insbesondere ihre Beschreibungen, technische und Nutzungsparameter und Preise, stellen eine Einladung zum Abschluss eines Vertrages im Sinne vom Art. 71 des Zivilgesetzbuches.
 2. Der Dienstleister ermöglicht dem Kunden, eine Bestellung zur Vorbereitung und Lieferung des Produkts für den Abonnementzeitraum gemäß der Bestellung aufzugeben.
 3. Die Voraussetzung für die Abgabe der Bestellung ist ein aktives E-Mail-Konto.
 4. Der Dienstleister ermöglicht die Aufgabe der Bestellung:
  a) telefonisch unter +48 734 461 099 von Montag bis Freitag von 6.00 bis 22.00 Uhr, samstags ab 8.00 bis 14.00 und am Sonntag von 10.00 bis 14.00 Uhr,
  b) per E-Mail an die Adresse kontakt@maczfit.pl, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag,
  c) über das Bestellformular im Service  7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag.
 5. Um eine Bestellung aufzugeben, muss der Kunde das angebotene Produkt des Dienstleisters im Service nennen, unter Angabe der Art des Diätprogramms, des Kaloriengehalts der im Produkt enthaltenen Produkte und der Dauer der Produktlieferung (Abonnementzeitraum) oder Angabe der im Service durch den Dienstleiter angebotenen Ware. Zusätzlich zu den oben genannten Daten stellt der Kunde auch die Daten zur Verfügung, die zur Ausführung der Bestellung erforderlich sind, einschließlich personenbezogener Daten und Lieferadresse.
 6. Im Falle der Bestellaufgabe über das Bestellformular, das im Service verfügbar ist, wird die Bestellung vom Kunden in elektronischer Form an den Dienstleister übermittelt und stellt ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages von Produkten oder Waren dar, die Gegenstand der Bestellung sind. Das Angebot in elektronischer Form verbindet den Kunden, wenn der Dienstleister an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse eine Bestätigung der Annahme zur Realisierung der Bestellung sendet, die eine Erklärung des Dienstleisters über die Annahme des Angebots des Kunden bestimmt und mit dem Moment ihres Erhalts durch den Kunden der Vertrag abgeschlossen wird.
 7. Mit der Wahl der Produkte sollte der Kunde solche Mittel wählen, die seine Gesundheitsprobleme nicht beeinflussen, in bezug auf seine Diät, einschließlich Nahrungsmittelallergien und anderer Krankheiten oder Unpäßlichkeiten, die die Beseitigung oder die Beschränkung des Verbrauchens bestimmter Produkte erfordern.
 8. Im Falle einer Bestellung per Telefon oder durch Senden einer elektronischen Nachricht sollte der Kunde:
  a) im Inhalt einer E-Mail, die an den Dienstleister adressiert ist, oder telefonisch den Namen des Produkts oder der Waren aus den Produkten oder Waren auf der Website vom Service und deren Menge angeben, und im Falle der Bestellung des Produktes den Abonnementzeitraum,
  b) unter den auf der Website vom Service angegebenen Liefermethoden und Zahlungen die Versand- und Zahlungsmethode angeben,
  c) die Daten, die zur Realisierung der Bestellung benötigt werden, angeben, insbesondere: Name und Vorname, Wohnort und E-Mail-Adresse.
 9. Die Information über die Bestellung, im Sinne des Absatzes oben, wird jedes Mal vom Dienstleister durch die Benachrichtigung per E-Mail mit der Information angegeben, dass der Abschluss des Kundenvertrages die Verpflichtung mit sich bringt, für das bestellte Produkt oder die bestellte Ware Zahlung vorzunehmen, mit diesem Moment wird der Vertrag abgeschlossen, und im Fall eines Kunden, der Verbraucher ist, sendet der Dienstleister jedes Mal per Telefon oder E-Mail dem Kunden eine Bestätigung der Bedingungen der aufgegebenen Bestellung. Der Vertrag wird mit dem Moment abgeschlossen, wenn der Kunde, der Verbraucher ist, ( als Antwort auf die Bestätigung der Bedingungen der Bestellung, gesendet durch den Dienstleister ), eine Emailnachricht an die Emailadresse des Dienstleisters sendet, in der der Kunde: akzeptiert den Inhalt der gesendeten Bestellung und ist mit ihrer Realisierung einverstanden und akzeptiert den AGB – Inhalt und im Falle  einer Bestellung für die Waren bestätigt er, dass er sich mit der Belehrung über den Rücktritt vom Vertrag bekannt gemacht hat).
 10. Der Vertrag wird in polnischer Sprache abgeschlossen, wobei der Inhalt mit AGB übereinstimmt.
 11. Der Dienstleister stellt auf Wunsch des Kunden eine Mehrwertsteuerrechnung aus, die mit dem Produkt oder der Ware geliefert wird und die die gelieferten Produkte umfasst.
 12. Der Kunde hat das Recht, maximal drei Produkte als Testset zu bestellen. Nachfolgende Bestellungen werden so behandelt, als würden sie eine Bestellung für Produkte zu einem regulären Preis bestimmen, der dem Preis des Produkts in der kürzesten Abonnementsperiode entspricht. In diesem Fall wird sich der Dienstleister mit dem Kunden in Verbindung setzen, um die Produktbestellung zu einem regulären Preis zu bestätigen.
 13. Bei einer Gutscheinbestellung (Auswahl des Gutscheinbetrags, Bezahlung der Bestellung) erhält der Kunde den Gutscheincode elektronisch. Es kann im Service realisiert werden. Nachdem das Produktausgewählt wird, sollte man den Gutscheincode eingeben. Der nicht realisierte Betrag verbleibt bis zur Gültigkeit des Gutscheins auf dem Konto des Kunden für die Verwendung bei nachfolgenden Bestellungen. Der Gutschein wird nicht in Bargeld umgetauscht, der Gutschein kann nicht für den Kauf der Ware eingelöst werden.
 14. Der Gutscheincode wird elektronisch gesendet. Ein Brief mit einer Papierversion des Gutscheins wird innerhalb von 7 Werktagen per eingeschriebenen Brief versandt, wenn der Kunde diese Option gewählt hat.

 

§5 Zeitdauer der Realisierung der Bestellung und Lieferung des Produktes

 1. Bestellungen, die an Geschäftstagen bis 14:00 Uhr aufgegeben werden, werden am nächsten Geschäftstag nach dem Datum der Bestellaufgabe bearbeitet. Bestellungen, die an Geschäftstagen nach 14:00 Uhr und an anderen Tagen aufgegeben werden, werden ab dem zweiten Geschäftstag nach dem Datum der Auftragsaufgabe realisiert. Die aufgegebenen Bestellungen werden nach Zahlungseingang bis 14:00 Uhr, samstags bis 11:00 Uhr (Überweisung über einen mit dem Dienstleister kooperierenden Abrechnungsbeauftragten oder Sendung einer Zahlungsbestätigung  per E-Mail an die E-Mail-Adresse des Kundenservices : kontakt@maczfit.pl ).
 2. 14:00 Uhr im oben genannten Punkt ist ein unanfechtbares und nicht verhandelbares Datum, vorbehaltlich des in Absatz 2a unten genannten Falles.
  – 2a) im Falle von Kunden, die eine Produktbestellung mit einem Lieferort ausschließlich im Warschauer Gebiet oder an den in Anhang 3 dieser AGB genannten Orten aufgeben, kann der Kunde, abhängig von der Verfügbarkeit des ausgewählten Produkts, auch Bestellungen zwischen 15.00 und 18.00 tätigen. Die im vorhergehenden Satz genannten Bestellungen, die an Geschäftstagen eingereicht werden, werden am nächsten Geschäftstag ausgeführt. Der Kunde wird vom Dienstleister in Form von Information, die im Service angezeigt wird, nachdem er sich im Kundenkonto angemeldet hat, über die Möglichkeit, die im vorherigen Satz genannte Bestellung aufzugeben, sowie über die Verfügbarkeit des ausgewählten Produkts informiert.
  – 2b) die Bestellungen, genannt im  Absatz 2a, werden  nur im Falle der Zahlung für die Bestellung  bis 18.00 am selben Geschäftstag  realisiert (Überweisung über einen mit dem Dienstleister kooperierenden Abrechnungsbeauftragten oder Sendung  einer Zahlungsbestätigung  per E-Mail an die E-Mail-Adresse des Kundenservices : kontakt@maczfit.pl ).
  – 2c) die Bestellungen, genannt im Absatz 2a, können nur telefonisch unter +48 734 461 099 eingereicht werden.
 1. Der Kunde kann die Lieferadresse nach 13.00 Uhr nicht ändern, falls die Adresse nach 13.00 Uhr geändert wird, wird der Dienstleister das Produkt an die vorher angegebene Adresse (Adresse vor 13.00 Uhr) liefern. Der Dienstleister informiert, dass die Möglichkeit der Änderung der Lieferadresse auch an Sonntagen besteht, vorbehaltlich der im vorherigen Satz angegebenen Änderungszeit.
 2. Im Fall von Samstag und Sonntag wird das Produkt für zwei Tage geliefert. Es gibt eine Möglichkeit der Produktbestellung nur am Samstag. Sonntags werden Lieferungen nicht ausgeführt.
 3. Die Lieferung erfolgt durch den Dienstleister oder die in seinem Auftrag handelnden Unternehmen.
 4. Die Möglichkeit der Zustellung an die vom Kunden bei der Bestellung angegebene Adresse wird vom Dienstleister bei Annahme der Bestellung bestätigt. Der Kunde wird immer über die Unmöglichkeit der Zustellung an die angegebene Adresse informiert.
 5. Der Dienstleister informiert den Kunden auf den Websites vom Service in der Produktbeschreibung über die Zeiträume, in denen die Lieferung möglich ist. Die Lieferung des Produkts am Arbeitstag erfolgt von 2:00 bis 10:00 Uhr. Der Kunde hat die Möglichkeit, das bevorzugte Zeitintervall anzugeben, in dem die Lieferung des Produkts erfolgen soll.
 6. Die Produktlieferung erfolgt, wenn möglich, innerhalb des vom Kunden bevorzugten Zeitraums, spätestens jedoch bis 10.00 Uhr.
 7. Die Kosten der Produktlieferung in die Städte, die auf der Website des Dienstleisters aufgeführt sind, sind im Preis des Produkts enthalten, der in der “Preisliste” auf der Website bestimmt ist, mit der Ausnahme, beschrieben im nächsten Satz. Im Falle, wenn die angegebene Region, vom Dienstleister bestimmt und auf der Landkarte unter www.maczfit.pl/#jak-dzialamy angezeigt, vom Dienstleister in Zonen aufgeteilt wurde, die Kosten der Lieferung sind im Preis des Produkts im Bereich der Lieferungen in die erste Zone enthalten, und für die Lieferungen in die Städte in dem Gebiet der zweiten Zone gilt der nächste Satz. Im Falle einer Bestellung mit Lieferung außerhalb des Bereichs, in dem der Preis des Produkts enthalten ist, werden die Kosten der Lieferung individuell mit dem Kunden festgelegt.
 8. Der Dienstleister kann einen neuen Termin für die Realisierung der Bestellung mit dem Kunden festlegen, falls die Lieferung der Bestellung in der ursprünglichen Frist aus Gründen, die der Dienstleister nicht zu vertreten hat und die nicht entfernt werden können, unmöglich ist, worüber der Kunde unverzüglich informiert wird.
 9. Der Dienstleister liefert die bestellten Produkte an die in der Bestellung angegebene Adresse und dokumentiert die Lieferung durch Fotografieren.
 10. Im Falle, wenn der Kunde, der kein Verbraucher ist, das gelieferte Produkt nicht empfängt, aufgrund der Abwesenheit einer Person, die zum Empfang berechtigt ist, oder anderer Umstände, die vor  13.00 Uhr  am Tag vor der Lieferung nicht gemeldet wurden oder falsch angegebenen Lieferadresse, gilt das Produkt als effektiv geliefert. Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, hat keinen Anspruch auf Erstattung des Produktpreises in dem Teil, der auf den bestimmten Tag zurückzuführen ist, oder auf sonstige Ansprüche aufgrund dessen, dass er das Produkt nicht erhalten hat.
 11. Im Falle von den Faktoren, die unabhängig und mit der Schuld des Dienstleisters nicht verbunden sind (z. B. Wetterbedingungen, Entscheidungen staatlicher Dienste usw.), die die Lieferung erschweren oder unmöglich machen, haftet der Dienstleister nicht für die Nichtlieferung der Produkte an den Kunden, der kein Verbraucher ist, und der Kunde kein Recht auf Reklamation oder Entschädigung hat.
 12. Im Falle des Rücktritts von der Produktbestellung für den verbleibenden Abonnementzeitraum hat der Kunde Anspruch auf eine Rückerstattung der Geldmittel in Bezug auf den nicht genutzten Abonnementzeitraum, gerechnet ab der effektiven Aushändigung des Rücktritts des Kunden an den Dienstleister.
 13. Im Falle einer Änderung des Produkts während des Abonnementzeitraums zu einem Produkt mit einem höheren Wert ist der Kunde verpflichtet, eine zusätzliche Zahlung bis 13:00 Uhr am Tag vor der Lieferung vorzunehmen.
 14. Der Kunde hat das Recht, Lieferungen während des Abonnementzeitraums einzustellen, indem er eine Benachrichtigung an den Dienstleister per Telefon oder per E-Mail sendet. Die Information über Lieferunterbrechungen sollte ein Werktag früher mitgeteilt werden, wenn die Informatione bis 11.00 Uhr weitergeleitet wurden. Der Abonnementzeitraum verlängert sich um die Anzahl der Tage, an denen die Lieferung eingestellt wurde.

 

§6 Dauer der Realisierung der Bestellung und Lieferung der Ware

 1. Die Lieferung der Waren beschränkt sich auf das Gebiet der Republik Polen und erfolgt an die Adresse, die der Kunde bei der Bestellung angegeben hat.
 2. Die Lieferung erfolgt über eine Versandfirma. Die Versandkosten werden dem Kunden jedes Mal auf der Website vom Service zur Verfügung gestellt.
 3. Der Dienstleister informiert den Kunden auf den Websites vom Service  über die Höhe der Gebühren für die Lieferung der Waren und den Zeitpunkt der Realisierung der Bestellung. Im Falle der Bestellung der Ware mit dem Produkt, wird die Ware mit der Lieferung des Produktes geliefert.

 

§7 Zahlungsmethoden

 1. Die Preise der Produkte oder Waren werden in PLN angegeben und beinhalten alle Komponenten, einschließlich Mehrwertsteuer, Zoll und andere Gebühren.
 2. Der Dienstleister lässt folgende Zahlungsmethoden zu:
  a) eine herkömmliche Überweisung auf das Bankkonto des Dienstleisters, das vom Dienstleister bei Annahme der Realisierung der Bestellung angegeben wird,
  b) mit Nutzung einer elektronischen
 3. Wenn der Dienstleister keine Zahlung von dem Kunden erhält, kann er den Kunden kontaktieren um den an die Zahlung zu erinnern, indem er an den Kunden eine Emailnachricht sendet. Wenn binnen 3 Tagen seit Aufgabe der Bestellung und noch binnen zusätzlichen 3 Tage keine Zahlung erfolgt, wird die Bestellung des Kunden nicht angenommen.

 

§8 Rücktritt vom Vertrag über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen

 1. Bei Verträgen über die Erbringung von elektronischen Diensten auf Dauer und unbegrenzt (z.B. Account Services, Newsletter) hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.
 2. Rücktritt vom Vertrag, genannt im Absatz 1 kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen stattfinden. Zu diesem Zweck muss man eine Rücktrittserklärung dem Dienstleister einreichen.
 3. Die Erklärung, genannt im Absatz 2, kann der Kunde laut dem Muster vorlegen, die Anlage Nr. 1 zu dieser AGB bestimmt.§9 Rücktritt vom Vertrag, Verkauf des Produktes oder der Ware
 4. Der Dienstleister informiert, gemäß Art. 38 Punkt 4 und Punkt 12 des Gesetzes vom 30. Mai 2014 über Verbraucherrechte, ist der Kunde, der ein Verbraucher ist, nicht berechtigt, von dem Vertrag gemäß Art. 27 des genannten Gesetzes zurückzutreten.
 5. Im Falle der Bestellung von Waren gelten die Bestimmungen über das Recht auf Rücktritt vom Vertrag, wie unten angegeben.
 6. Der Kunde, der Verbraucher ist, kann mit einer angemessenen Erklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurücktreten. Zur Einhaltung dieser Frist reicht es aus, vor Ablauf der Frist eine Erklärung abzugeben.
 7. Der Kunde kann selbst eine Erklärung formulieren oder die Mustererklärung zum Rücktritt vom Vertrag, die die Anlage Nr. 2 zu AGB bestimmt, verwenden.
 8. Die Frist von 14 Tagen gilt ab dem Tag, an dem die Waren geliefert wurden.
 9. Nach Erhalt einer Erklärung über den Rücktritt vom Vertrag durch den Verbraucher, sendet der Dienstleister an die E-Mail-Adresse des Verbrauchers eine Bestätigung über den Erhalt der Erklärung über den Rücktritt vom Vertrag.
 10. Im Falle des Rücktritts vom Fernabsatzvertrag gilt der Vertrag als nicht abgeschlossen. Was die Parteien geleistet haben, wird in einem unveränderten Zustand zurückgegeben, es sei denn, eine Änderung war notwendig, um die Art, Eigenschaften und Funktionalität der Waren festzustellen. Die Rücksendung sollte unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen erfolgen. Das gekaufte Produkt sollte an die Adresse des Dienstleisters zurückgegeben werden.
 11. Der Dienstleister muss unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Erklärung des Verbrauchers über den Rücktritt vom Vertrag, alle von ihm getätigten Zahlungen, einschließlich der Kosten für die Lieferung der Waren, an den Verbraucher zurücksenden. Der Dienstleister muss die Zahlung mit derselben Zahlungsmethode zurückgeben, wie sie vom Verbraucher verwendet wurde, es sei denn, der Verbraucher stimmt einer anderen Rücksendungsmethode zu, und diese Methode wird für den Verbraucher keine Kosten mit sich bringen. Der Dienstleister kann die Rückzahlung der vom Kunden erhaltenen Zahlungen bis zum Erhalt der Ware oder die Lieferung eines Nachweises seiner Rückgabe, je nachdem welches Ereignis zuerst eintritt, zurückhalten, es sei denn, der Dienstleister hat angeboten, die Ware selbst abzuholen.
 12. Wenn der Verbraucher eine andere Art der Lieferung der Waren als die billigste übliche Liefermethode des Dienstleisters gewählt hat, ist der Dienstleister nicht verpflichtet, die zusätzlichen Kosten, die dem Verbraucher entstehen, zu erstatten.
 13. Der Verbraucher trägt nur die direkten Kosten der Rücksendung der Waren, es sei denn, der Dienstleister hat zugestimmt, diese Kosten zu tragen.

 

§10 Garantie für Mängel

 1. Der Dienstleister verpflichtet sich, die Ware oder das Produkt ohne Mängel zu liefern.
 2. Der Dienstleister haftet gegenüber dem Kunden, der ein Verbraucher ist, aufgrund der Garantie für Mängel, gemäß den Artikeln 556 – 576 des Zivilgesetzbuches. Im Falle der Kunden, die keine Verbraucher sind, ist die Garantie ausgeschlossen.
 3. Reklamationen, die sich aus der Verletzung von gesetzlich garantierten Rechten des Kunden ergeben, sind an die Adresse des Sitzes des Dienstleisters zu richten. Warschau 02-958, Str.: Stanislawa Kostki Potockiego 24G, Lokal 2 oder an die E-Mail-Adresse: kontakt@maczfit.pl .
 4. Um die Reklamation zu prüfen, sollte der Kunde die beanspruchte Ware oder das beanspruchte Produkt senden oder aushändigen, und wenn es möglich ist, eine Kaufquittung anlegen. Die Ware oder das Produkt sollten an die Adresse geliefert werden, die im Absatz 3 genannt wurde.
 5. Der Dienstleister verpflichtet sich, jede Reklamation innerhalb von 14 Tage zu prüfen.
 6. Im Falle von Mängeln in der Reklamation wird der Dienstleister den Kunden aufrufen, um sie im erforderlichen Umfang unverzüglich zu ergänzen, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Anfrage durch den Kunden.
 7. Im Falle der Nichterfüllung oder der unkorrekten Erfüllung der elektronisch über die Website erbrachten Dienstleistungen durch den Dienstleister ist der Kunde berechtigt, eine Reklamation per E-Mail an die Emailadresse kontakt@maczfit.pl oder schriftlich an die Adresse Warschau 02-958, Str. Stanisława Kostki Potockiego 24G, Lokal 2 einzureichen.
 8. In der Reklamation muss der Kunde seinen Vor- und Nachnamen, seine Postanschrift, Art und Beschreibung des entstandenen Problems angeben.
 9. Der Dienstleister verpflichtet sich, jede Reklamation in Bezug auf die elektronisch erbrachten Dienstleistungen innerhalb von 30 Tagen im Rahmen vom Service zu prüfen, und falls dies nicht möglich sein soll, den Kunden in dieser Zeit zu informieren, wenn die Reklamation berücksichtigt wird. Im Falle von Mängeln in der Reklamation wird der Dienstleister den Kunden innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Anfrage durch den Kunden aufrufen, um sie im erforderlichen Umfang zu ergänzen.

 

§11 Außergerichtliche Möglichkeiten, Reklamationen zu prüfenund Ansprüche geltend zu machen

Der Kunde, der ein Verbraucher ist, hat unter anderem folgende Möglichkeiten der außergerichtlichen Behandlung von Reklamationen und Forderungen:

 1. ist berechtigt, bei einem ständigen gütlichen Verbrauchergericht, das bei der Handelsinspektion tätig ist, einen Antrag auf Beilegung der sich aus dem geschlossenen Vertrag ergebenden Streitigkeit zu stellen;
 2. ist berechtigt, den Woiwodschaftsinspektor der Gewerbeaufsicht zu ersuchen, ein Schlichtungsverfahren in Bezug auf die gütliche Beilegung der Streitigkeit zwischen dem Kunden und dem Dienstleister einzuleiten;
 3. kann bei der Beilegung des Rechtsstreits zwischen dem Kunden und dem Dienstleister kostenlose Hilfe in Anspruch nehmen, auch durch die kostenlose Hilfe des kommunalen Verbrauchersprechers oder der sozialen Organisation, deren gesetzliche Aufgaben der Schutz der Verbraucher sind (einschließlich Verbraucherverband, Verband der polnischen Verbraucher). Die Beratung wird vom Verbraucherverband unter der gebührenfreien Telefonnummer 800 007 707 und vom polnischen Verbraucherverband unter der Email: porady@dlakonsumentow.pl angeboten.
 4. seine Beschwerde über die Online-Plattform der EU ODR einreichen, zugänglich unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§12 Schlussbestimmungen

 1. Die vom Kunden zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden vom Dienstleister in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien gesammelt und verarbeitet.
 2. Alle Rechte am Service, einschließlich der Urheberrechte, der geistigen Eigentumsrechte an seinem Namen, der Internetdomäne, der Website sowie an Formularen und Logos, gehören dem Dienstleister, und ihre Nutzung darf nur in einer Art und Weise erfolgen, die genau und übereinstimmend mit AGB ist.
 3. Die Beilegung etwaiger Streitigkeiten zwischen dem Dienstleister und dem Kunden, der ein Verbraucher ist, unterliegt den Gerichten, die nach den Bestimmungen der einschlägigen Vorschriften der Zivilprozessordnung zuständig sind.
 4. Die Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Dienstleister und dem Kunden, der Unternehmer ist, unterliegt einem Gericht, das für den Sitz des Dienstleisters zuständig ist.
 5. In den Angelegenheiten, die nicht durch diese AGB geregelt werden, gelten die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches, die Bestimmungen des Gesetzes über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen, die Bestimmungen des Gesetzes über Verbraucherrechte und andere relevante Bestimmungen des polnischen Rechts.
 6. Jeder Kunde wird über etwaige Änderungen dieser Bestimmungen durch Informationen auf der Hauptseite vom Service informiert, die das Datum ihres Inkrafttretens enthalten. Kunden, die ein Konto besitzen, werden zusätzlich über die Änderungen mit ihrer Zusammenstellung an die von ihnen angegebene E-Mail-Adresse Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen wird nicht kürzer als 14 Tage ab dem Tag ihrer Veröffentlichung sein. Falls der Kunde, der ein Kundenkonto hat, den neuen Inhalt von den Bestimmungen nicht akzeptiert, ist er verpflichtet, dies dem Dienstleister innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Information über die Änderung der Bestimmungen mitzuteilen. Die Benachrichtigung des Dienstleisters über die mangelnde Akzeptanz der neuen Bestimmungen führt zur Kündigung des Vertrags und zur Entfernung des Kontos.
 7. Die Bestimmungen treten mit dem 27. Juni 2018 in Kraft.

 

 


Die Ordnung des Internetshops www.maczfit.pl – der bis zum 17.12.2018 durch Maczfit Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau geführt wird. Die Ordnung gilt vom 27.06.2018.

 

Internetservice, verfügbar unter der Adresse https://www.maczfit.pl ( nachstehend „ Internetservice ” genannt), geführt durch die Gesellschaft, tätig unter der Firma MACZFIT Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Warschau 02-958 Str.: Stanisława Kostki Potockiego 24G, Lokal 2, eingetragen in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000501667, NIP – Nr.: 9512377853, REGON  – Nr.: 147144966, Telefon – Nr.: +48 734 461 099, Email: kontakt@maczfit.pl.

Diese Regelungen definieren Art und Umfang der elektronisch über die Website erbrachten Dienstleistungen, die Bedingungen für den Abschluss von Verträgen über die Website, die Regeln für die Durchführung dieser Vereinbarungen, die Rechte und Pflichten des Kunden und des Dienstleisters sowie das Verfahren für den Rücktritt vom Vertrags- und Beschwerdeverfahren.

 

§1 Definitionen

 1. Internetservice /Service – Internetservice, verfügbar unter der Adresse https://www.maczfit.pl.
 2. Dienstleister – MACZFIT Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Warschau 02-958 Str.: Stanisława Kostki Potockiego 24G, Lokal 2, eingetragen in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000501667, NIP – Nr.: 9512377853, REGON – Nr.:147144966.
 3. Produkt – Dienstleistung in Form von Zubereitung und Lieferung von Mahlzeiten – Diät-Programme, die auf der Website vom Service detailliert angegeben sind und die vom Dienstleister zu den in diesen Bestimmungen und auf der Produkt-Website festgelegten Bedingungen realisiert wird.
 4. Kunde – eine natürliche Person, die voll rechtsfähig ist, eine natürliche Person, die ein Unternehmen führt, eine juristische Person oder eine Organisationseinheit, die keine juristische Person ist, deren spezifische Vorschriften Rechtsfähigkeit geben, die im Rahmen des Internetservices bestellt oder andere auf der Website verfügbare Dienste nutzt.
 5. Verbraucher – eine natürliche Person, die mit dem Dienstleister eine rechtliche Aktivität realisiert, die nicht unmittelbar mit ihrer geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit in Zusammenhang steht.
 6. Unternehmer – Kunde, der im Sinne vom Art. 43[1] des Zivilgesetzbuches Unternehmer ist.
 7. Dienstleistung – elektronische Dienste, geleistet durch den Dienstleister durch die Vermittlung vom Internetservice.
 8. Vertrag – ein Fernabsatzvertrag, der zwischen dem Kunden und dem Dienstleister über den Internetservice abgeschlossen wird und dessen Gegenstand die Bestellung durch den Kunden des Produktes oder der Ware ist.
 9. Kundenkonto – eine Sammlung von Informationen über den Kunden (einschließlich der Adressdaten des Kunden und des Verzeichnisses seiner Bestellungen), die sich im IT-System des Dienstleisters befinden.
 10. Abonnementzeitraum – ein Zeitraum, während dessen der Dienstleister die Lieferung eines Produkts an den Kunden durchführt.
 11. Bestellung – Willenserklärung des Kunden, die unmittelbar auf den Abschluss des Vertrages abzielt und insbesondere die Art und Anzahl der Produkte oder Waren angibt.
 12. Registrierungsformular – ein im Service verfügbares Formular, das die Erstellung eines Kundenkontos ermöglicht.
 13. Werktag – ein Tag von Montag bis Freitag, ausgeschlossen gesetzlicher Feiertagen.
 14. Ware – alle Waren, die im Service präsentiert werden, die kein Produkt im Sinne dieser Bestimmungen sind .
 15. Gesetz über Verbraucherrechte – Gesetz vom 30. Mai 2014 über Verbraucherrechte (Gesetzblatt 2014, Nr. 827).
 16. Zivilgesetzbuch – Gesetz vom 23. April 1964 ( Gesetzblatt Nr. 16, Pos.93 mit künftigen Änderungen ).
 17. AGB – dieses Dokument.

 

§2 Allgemeine Bestimmungen

 1. Der Dienstleister verpflichtet sich, dem Kunden Leistungen im Umfang und zu den Bedingungen zu erbringen, die in AGB festgelegt sind.
 2. Der Kontakt mit dem Dienstleister erfolgt durch:
  1. die Emailadresse: kontakt@maczfit.pl
  2. die Telefonnummer : 734 461 099
 3. Diese Bestimmungen sind auf der Website www.maczfit.pl ständig verfügbar, so dass sie jederzeit durch Druck oder Speicherung auf einem Träger erworben, reproduziert und aufgezeichnet werden können.
 4. Der Dienstleister informiert, dass die Nutzung der elektronisch bereitgestellten Dienste eine Bedrohung für jeden Internetnutzer darstellen kann, die darin besteht, bösartige Software in das ICT-System des Kunden einzubringen und deren Daten von unbefugten Personen zu erhalten und zu ändern. Um das Risiko der oben genannten Gefahren zu vermeiden, sollte der Kunde geeignete technische Maßnahmen ergreifen, die ihr Auftreten minimieren, insbesondere Antivirenprogramme und eine Firewall.
 5. Die Nutzung vom Internetservice ist möglich, sofern das vom Kunden verwendete IT-System die folgenden technischen Mindestanforderungen erfüllt:
  a) ein Computer oder ein mobiles Gerät mit Zugang zum Internet,
  b) Zugang zu elektronischer Post,
  c) Internetbrowser Internet Explorer Version 11 oder neuer, Firefox Version 28.0 oder neuer, Chrome Version 32 oder neuer, Opera Version 12.17 oder neuer, Safari Version 1.1. oder neuer,
  d) Aktivieren von Cookies und Javascript im Browser.
 6. Nutzung vom Internetservice bedeutet jegliche Aktivität des Kunden, die dazu führt, dass sich der Kunde mit den im Service enthaltenen Inhalten vertraut macht.
 7. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet,
  a) ungesetzliche Inhalte nicht zu liefern und nicht zu übertragen,
  b) den Internetservice auf eine Art und Weise zu nutzen, die seine Funktion nicht beeinträchtigt, insbesondere durch die Verwendung bestimmter Software oder Geräte,
  c) Nutzung aller im Service veröffentlichten Inhalte nur für den persönlichen Gebrauch,
  d) den Service in Übereinstimmung mit den auf dem Gebiet der Republik Polen geltenden Gesetzen, den Bestimmungen der Geschäftsordnung sowie den allgemeinen Grundsätzen der Internetnutzung zu benutzen.

         

§3 Dienstleistungen und allgemeine Geschäftsbedingungen

 1. Der Dienstleister gestattet durch die Servicevermittlung die Nutzung kostenloser Dienste, die vom Dienstleister 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung gestellt werden.
 2. Die Dienstleistung zur Führung eines Kontos im Service ist nach der Registrierung verfügbar. Die Registrierung erfolgt durch Ausfüllen und Akzeptieren des Anmeldeformulars. Die Aktivierung des Kundenkontos erfolgt, nachdem der Kunde die Registrierung gemäß den Anweisungen bestätigt hat, die in der Nachricht enthalten sind, die vom Dienstleister an die E-Mail-Adresse gesendet wird, die der Kunde bei der Registrierung angegeben hat. Der Vertrag über die Erbringung einer Dienstleistung, die darin besteht, ein Konto im Service zu unterhalten, wird auf unbestimmte Zeitdauer  abgeschlossen und endet, wenn der Kunde eine Anfrage zur Löschung des Kontos sendet.
 3. Der Kunde darf nur ein Konto im Service besitzen.
 4. Der Dienstleister ermöglicht durch die Servicevermittlung den Kauf eines ausgewählten Produkts oder einer Ware, der in den Werktagen ausgeführt wird, und deren Lieferung innerhalb der in der Bestellung angegebenen Frist.
 5. Der Kunde kann kommerzielle Informationen vom Dienstleister in Form von Nachrichten erhalten, die an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden (Newsletter-Dienstleistung). Dazu soll man eine gültige E-Mail-Adresse angeben oder das entsprechende Feld im Anmeldeformular oder Bestellformular aktivieren. Der Kunde kann jederzeit die Einwilligung zur Übertragung kommerzieller Informationen widerrufen. Der Newsletter-Servicevertrag wird auf unbestimmte Zeitdauer abgeschlossen und endet, wenn der Kunde eine Anfrage zum Entfernen seiner E-Mail-Adresse aus dem Newsletter-Abonnement oder zum Abbestellen über einen Link in der als Teil des Newsletter-Service versandten Nachricht sendet.
 6. Der Kunde hat die Möglichkeit, individuelle und subjektive Aussagen zu machen, u.a. zu dem Produkt oder den Waren oder dem Verlauf der Transaktion. Mit den Aussagen erklärt der Kunde, dass er alle Rechte an diesen Inhalten, insbesondere Urheberrechten, verwandten Schutzrechten und gewerblichen Schutzrechten besitzt. Der Vertrag über die Leistung des Dienstes, der darin besteht, Meinungen über Produkte oder Waren im Service zu veröffentlichen, wird für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen und endet mit dem Hinzufügen der Meinung.
 7. Die Aussagen sollten in transparenter und verständlicher Weise formuliert werden und dürfen nicht gegen geltendes Recht, einschließlich der Rechte Dritter, verstoßen – insbesondere dürfen sie nicht diffamierend sein, persönliche Rechte verletzen oder einen unlauteren Wettbewerb darstellen. Die formulierten Aussagen werden auf den Websites vom Service veröffentlicht.
 8. Mit dem Absenden der Aussage ist der Kunde damit einverstanden, diese Aussage durch den Dienstleister kostenlos zu nutzen und zu veröffentlichen, sowie zu bearbeiten im Sinne des Gesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Gesetzblatt Nr. 24, Punkt 83).
 9. Der Dienstleister hat das Recht, gelegentliche Wettbewerbe und Promotionen zu veranstalten, deren Bedingungen auf den Webseiten vom Service immer zur Verfügung gestellt werden. Die Promotionen  im Service unterliegen nicht der Zusammenführung, es sei denn, die Voraussetzungen einer bestimmten Werbeaktion geben etwas anderes vor. Wenn im Treueprogramm Punkte ausgewählt werden, kann der Kunde den Vorteil von 5% nicht nutzen (,,Table for two”).
 10. Im Falle eines Verstoßes des Kunden gegen die AGB – Bestimmungen kann der Dienstleister nach dem unwirksamen Aufruf, Verstöße zu stoppen oder zu beseitigen, unter Angabe einer angemessenen Frist, den Vertrag für die Erbringung der Dienstleistungen mit einer Frist von 14 Tagen kündigen.

 

§4 Produkt – oder Wareneinkauf

 1. Die Informationen über die Produkte oder Waren, angegeben auf den Websites vom Service, insbesondere ihre Beschreibungen, technische und Nutzungsparameter und Preise, stellen eine Einladung zum Abschluss eines Vertrages im Sinne vom Art. 71 des Zivilgesetzbuches.
 2. Der Dienstleister ermöglicht dem Kunden, eine Bestellung zur Vorbereitung und Lieferung des Produkts für den Abonnementzeitraum gemäß der Bestellung aufzugeben.
 3. Die Voraussetzung für die Abgabe der Bestellung ist ein aktives E-Mail-Konto.
 4. Der Dienstleister ermöglicht die Aufgabe der Bestellung:
  a) telefonisch unter +48 734 461 099 von Montag bis Freitag von 6.00 bis 22.00 Uhr, samstags ab 8.00 bis 14.00 und am Sonntag von 10.00 bis 14.00 Uhr,
  b) per E-Mail an die Adresse kontakt@maczfit.pl, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag,
  c) über das Bestellformular im Service  7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag.
 5. Um eine Bestellung aufzugeben, muss der Kunde das angebotene Produkt des Dienstleisters im Service nennen, unter Angabe der Art des Diätprogramms, des Kaloriengehalts der im Produkt enthaltenen Produkte und der Dauer der Produktlieferung (Abonnementzeitraum) oder Angabe der im Service durch den Dienstleiter angebotenen Ware. Zusätzlich zu den oben genannten Daten stellt der Kunde auch die Daten zur Verfügung, die zur Ausführung der Bestellung erforderlich sind, einschließlich personenbezogener Daten und Lieferadresse.
 6. Im Falle der Bestellaufgabe über das Bestellformular, das im Service verfügbar ist, wird die Bestellung vom Kunden in elektronischer Form an den Dienstleister übermittelt und stellt ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages von Produkten oder Waren dar, die Gegenstand der Bestellung sind. Das Angebot in elektronischer Form verbindet den Kunden, wenn der Dienstleister an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse eine Bestätigung der Annahme zur Realisierung der Bestellung sendet, die eine Erklärung des Dienstleisters über die Annahme des Angebots des Kunden bestimmt und mit dem Moment ihres Erhalts durch den Kunden der Vertrag abgeschlossen wird.
 7. Mit der Wahl der Produkte sollte der Kunde solche Mittel wählen, die seine Gesundheitsprobleme nicht beeinflussen, in bezug auf seine Diät, einschließlich Nahrungsmittelallergien und anderer Krankheiten oder Unpäßlichkeiten, die die Beseitigung oder die Beschränkung des Verbrauchens bestimmter Produkte erfordern.
 8. Im Falle einer Bestellung per Telefon oder durch Senden einer elektronischen Nachricht sollte der Kunde:
  a) im Inhalt einer E-Mail, die an den Dienstleister adressiert ist, oder telefonisch den Namen des Produkts oder der Waren aus den Produkten oder Waren auf der Website vom Service und deren Menge angeben, und im Falle der Bestellung des Produktes den Abonnementzeitraum,
  b) unter den auf der Website vom Service angegebenen Liefermethoden und Zahlungen die Versand- und Zahlungsmethode angeben,
  c) die Daten, die zur Realisierung der Bestellung benötigt werden, angeben, insbesondere: Name und Vorname, Wohnort und E-Mail-Adresse.
 9. Die Information über die Bestellung, im Sinne des Absatzes oben, wird jedes Mal vom Dienstleister durch die Benachrichtigung per E-Mail mit der Information angegeben, dass der Abschluss des Kundenvertrages die Verpflichtung mit sich bringt, für das bestellte Produkt oder die bestellte Ware Zahlung vorzunehmen, mit diesem Moment wird der Vertrag abgeschlossen, und im Fall eines Kunden, der Verbraucher ist, sendet der Dienstleister jedes Mal per Telefon oder E-Mail dem Kunden eine Bestätigung der Bedingungen der aufgegebenen Bestellung. Der Vertrag wird mit dem Moment abgeschlossen, wenn der Kunde, der Verbraucher ist, ( als Antwort auf die Bestätigung der Bedingungen der Bestellung, gesendet durch den Dienstleister ), eine Emailnachricht an die Emailadresse des Dienstleisters sendet, in der der Kunde: akzeptiert den Inhalt der gesendeten Bestellung und ist mit ihrer Realisierung einverstanden und akzeptiert den AGB – Inhalt und im Falle  einer Bestellung für die Waren bestätigt er, dass er sich mit der Belehrung über den Rücktritt vom Vertrag bekannt gemacht hat).
 10. Der Vertrag wird in polnischer Sprache abgeschlossen, wobei der Inhalt mit AGB übereinstimmt.
 11. Der Dienstleister stellt auf Wunsch des Kunden eine Mehrwertsteuerrechnung aus, die mit dem Produkt oder der Ware geliefert wird und die die gelieferten Produkte umfasst.
 12. Der Kunde hat das Recht, maximal drei Produkte als Testset zu bestellen. Nachfolgende Bestellungen werden so behandelt, als würden sie eine Bestellung für Produkte zu einem regulären Preis bestimmen, der dem Preis des Produkts in der kürzesten Abonnementsperiode entspricht. In diesem Fall wird sich der Dienstleister mit dem Kunden in Verbindung setzen, um die Produktbestellung zu einem regulären Preis zu bestätigen.
 13. Bei einer Gutscheinbestellung (Auswahl des Gutscheinbetrags, Bezahlung der Bestellung) erhält der Kunde den Gutscheincode elektronisch. Es kann im Service realisiert werden. Nachdem das Produkt ausgewählt wird, sollte man den Gutscheincode eingeben. Der nicht realisierte Betrag verbleibt bis zur Gültigkeit des Gutscheins auf dem Konto des Kunden für die Verwendung bei nachfolgenden Bestellungen. Der Gutschein wird nicht in Bargeld umgetauscht, der Gutschein kann nicht für den Kauf der Ware eingelöst werden.
 14. Der Gutscheincode wird elektronisch gesendet. Ein Brief mit einer Papierversion des Gutscheins wird innerhalb von 7 Werktagen per eingeschriebenen Brief versandt, wenn der Kunde diese Option gewählt hat.

                             

§5 Zeitdauer der Realisierung der Bestellung und Lieferung des Produktes

 1. Bestellungen, die an Geschäftstagen bis 14:00 Uhr aufgegeben werden, werden am nächsten Geschäftstag nach dem Datum der Bestellaufgabe bearbeitet. Bestellungen, die an Geschäftstagen nach 14:00 Uhr und an anderen Tagen aufgegeben werden, werden ab dem zweiten Geschäftstag nach dem Datum der Auftragsaufgabe realisiert. Die aufgegebenen Bestellungen werden nach Zahlungseingang bis 14:00 Uhr, samstags bis 11:00 Uhr (Überweisung über einen mit dem Dienstleister kooperierenden Abrechnungsbeauftragten oder Sendung  einer Zahlungsbestätigung  per E-Mail an die E-Mail-Adresse des Kundenservices : kontakt@maczfit.pl ).
 2. 14:00 Uhr im oben genannten Punkt ist ein unanfechtbares und nicht verhandelbares Datum, vorbehaltlich des in Absatz 2a unten genannten Falles.
  – 2a) im Falle von Kunden, die eine Produktbestellung mit einem Lieferort ausschließlich im Warschauer Gebiet oder an den in Anhang 3 dieser AGB genannten Orten aufgeben, kann der Kunde, abhängig von der Verfügbarkeit des ausgewählten Produkts, auch Bestellungen zwischen 15.00 und 18.00 tätigen. Die im vorhergehenden Satz genannten Bestellungen, die an Geschäftstagen eingereicht werden, werden am nächsten Geschäftstag ausgeführt. Der Kunde wird vom Dienstleister in Form von Information, die im Service angezeigt wird, nachdem er sich im Kundenkonto angemeldet hat, über die Möglichkeit, die im vorherigen Satz genannte Bestellung aufzugeben, sowie über die Verfügbarkeit des ausgewählten Produkts informiert.
  – 2b) die Bestellungen, genannt im  Absatz 2a, werden  nur im Falle der Zahlung für die Bestellung  bis 18.00 am selben Geschäftstag  realisiert (Überweisung über einen mit dem Dienstleister kooperierenden Abrechnungsbeauftragten oder Sendung  einer Zahlungsbestätigung  per E-Mail an die E-Mail-Adresse des Kundenservices : kontakt@maczfit.pl ).
  – 2c) die Bestellungen, genannt im Absatz 2a, können nur telefonisch unter +48 734 461 099 eingereicht werden.
 1. Der Kunde kann die Lieferadresse nach 13.00 Uhr nicht ändern, falls die Adresse nach 13.00 Uhr geändert wird, wird der Dienstleister das Produkt an die vorher angegebene Adresse (Adresse vor 13.00 Uhr) liefern. Der Dienstleister informiert, dass die Möglichkeit der Änderung der Lieferadresse auch an Sonntagen besteht, vorbehaltlich der im vorherigen Satz angegebenen Änderungszeit.
 2. Im Fall von Samstag und Sonntag wird das Produkt für zwei Tage geliefert. Es gibt eine Möglichkeit der Produktbestellung nur am Samstag. Sonntags werden Lieferungen nicht ausgeführt.
 3. Die Lieferung erfolgt durch den Dienstleister oder die in seinem Auftrag handelnden Unternehmen.
 4. Die Möglichkeit der Zustellung an die vom Kunden bei der Bestellung angegebene Adresse wird vom Dienstleister bei Annahme der Bestellung bestätigt. Der Kunde wird immer über die Unmöglichkeit der Zustellung an die angegebene Adresse informiert.
 5. Der Dienstleister informiert den Kunden auf den Websites vom Service in der Produktbeschreibung über die Zeiträume, in denen die Lieferung möglich ist. Die Lieferung des Produkts am Arbeitstag erfolgt von 2:00 bis 10:00 Uhr. Der Kunde hat die Möglichkeit, das bevorzugte Zeitintervall anzugeben, in dem die Lieferung des Produkts erfolgen soll.
 6. Die Produktlieferung erfolgt, wenn möglich, innerhalb des vom Kunden bevorzugten Zeitraums, spätestens jedoch bis 10.00 Uhr.
 7. Die Kosten der Produktlieferung in die Städte, die auf der Website des Dienstleisters aufgeführt sind, sind im Preis des Produkts enthalten, der in der “Preisliste” auf der Website bestimmt ist, mit der Ausnahme, beschrieben im nächsten Satz. Im Falle, wenn die angegebene Region, vom Dienstleister bestimmt und auf der Landkarte unter www.maczfit.pl/#jak-dzialamy angezeigt, vom Dienstleister in Zonen aufgeteilt wurde, die Kosten der Lieferung sind im Preis des Produkts im Bereich der Lieferungen in die erste Zone enthalten, und für die Lieferungen in die Städte in dem Gebiet der zweiten Zone gilt der nächste Satz. Im Falle einer Bestellung mit Lieferung außerhalb des Bereichs, in dem der Preis des Produkts enthalten ist, werden die Kosten der Lieferung individuell mit dem Kunden festgelegt.
 8. Der Dienstleister kann einen neuen Termin für die Realisierung der Bestellung mit dem Kunden festlegen, falls die Lieferung der Bestellung in der ursprünglichen Frist aus Gründen, die der Dienstleister nicht zu vertreten hat und die nicht entfernt werden können, unmöglich ist, worüber der Kunde unverzüglich informiert wird.
 9. Der Dienstleister liefert die bestellten Produkte an die in der Bestellung angegebene Adresse und dokumentiert die Lieferung durch Fotografieren.
 10. Im Falle, wenn der Kunde, der kein Verbraucher ist, das gelieferte Produkt nicht empfängt, aufgrund der Abwesenheit einer Person, die zum Empfang berechtigt ist, oder anderer Umstände, die vor  00 Uhr  am Tag vor der Lieferung nicht gemeldet wurden oder falsch angegebenen Lieferadresse, gilt das Produkt als effektiv geliefert. Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, hat keinen Anspruch auf Erstattung des Produktpreises in dem Teil, der auf den bestimmten Tag zurückzuführen ist, oder auf sonstige Ansprüche aufgrund dessen, dass er das Produkt nicht erhalten hat.
 11. Im Falle von den Faktoren, die unabhängig und mit der Schuld des Dienstleisters nicht verbunden sind (z. B. Wetterbedingungen, Entscheidungen staatlicher Dienste usw.), die die Lieferung erschweren oder unmöglich machen, haftet der Dienstleister nicht für die Nichtlieferung der Produkte an den Kunden, der kein Verbraucher ist, und der Kunde kein Recht auf Reklamation oder Entschädigung hat.
 12. Im Falle des Rücktritts von der Produktbestellung für den verbleibenden Abonnementzeitraum hat der Kunde Anspruch auf eine Rückerstattung der Geldmittel in Bezug auf den nicht genutzten Abonnementzeitraum, gerechnet ab der effektiven Aushändigung des Rücktritts des Kunden an den Dienstleister.
 13. Im Falle einer Änderung des Produkts während des Abonnementzeitraums zu einem Produkt mit einem höheren Wert ist der Kunde verpflichtet, eine zusätzliche Zahlung bis 13:00 Uhr am Tag vor der Lieferung vorzunehmen.
 14. Der Kunde hat das Recht, Lieferungen während des Abonnementzeitraums einzustellen, indem er eine Benachrichtigung an den Dienstleister per Telefon oder per E-Mail sendet. Die Information über Lieferunterbrechungen sollte ein Werktag früher mitgeteilt werden, wenn die Informatione bis 11.00 Uhr weitergeleitet wurden. Der Abonnementzeitraum verlängert sich um die Anzahl der Tage, an denen die Lieferung eingestellt wurde.

 

§6 Dauer der Realisierung der Bestellung und Lieferung der Ware

 1. Die Lieferung der Waren beschränkt sich auf das Gebiet der Republik Polen und erfolgt an die Adresse, die der Kunde bei der Bestellung angegeben hat.
 2. Die Lieferung erfolgt über eine Versandfirma. Die Versandkosten werden dem Kunden jedes Mal auf der Website vom Service zur Verfügung gestellt.
 3. Der Dienstleister informiert den Kunden auf den Websites vom Service  über die Höhe der Gebühren für die Lieferung der Waren und den Zeitpunkt der Realisierung der Bestellung. Im Falle der Bestellung der Ware mit dem Produkt, wird die Ware mit der Lieferung des Produktes geliefert.

 

§7 Zahlungsmethoden

 1. Die Preise der Produkte oder Waren werden in PLN angegeben und beinhalten alle Komponenten, einschließlich Mehrwertsteuer, Zoll und andere Gebühren.
 2. Der Dienstleister lässt folgende Zahlungsmethoden zu:
  a) eine herkömmliche Überweisung auf das Bankkonto des Dienstleisters, das vom Dienstleister bei Annahme der Realisierung der Bestellung angegeben wird,
  b) mit Nutzung einer elektronischen
 3. Wenn der Dienstleister keine Zahlung von dem Kunden erhält, kann er den Kunden kontaktieren um den an die Zahlung zu erinnern, indem er an den Kunden eine Emailnachricht sendet. Wenn binnen 3 Tagen seit Aufgabe der Bestellung und noch binnen zusätzlichen 3 Tage keine Zahlung erfolgt, wird die Bestellung des Kunden nicht angenommen.

 

§8 Rücktritt vom Vertrag über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen

 1. Bei Verträgen über die Erbringung von elektronischen Diensten auf Dauer und unbegrenzt (z.B. Account Services, Newsletter) hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.
 2. Rücktritt vom Vertrag, genannt im Absatz 1 kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen stattfinden. Zu diesem Zweck muss man eine Rücktrittserklärung dem Dienstleister einreichen.
 3. Die Erklärung, genannt im Absatz 2, kann der Kunde laut dem Muster vorlegen, die Anlage Nr. 1 zu dieser AGB bestimmt.

§9 Rücktritt vom Vertrag, Verkauf des Produktes oder der Ware

 1. Der Dienstleister informiert, gemäß Art. 38 Punkt 4 und Punkt 12 des Gesetzes vom 30. Mai 2014 über Verbraucherrechte, ist der Kunde, der ein Verbraucher ist, nicht berechtigt, von dem Vertrag gemäß Art. 27 des genannten Gesetzes zurückzutreten.
 2. Im Falle der Bestellung von Waren gelten die Bestimmungen über das Recht auf Rücktritt vom Vertrag, wie unten angegeben.
 3. Der Kunde, der Verbraucher ist, kann mit einer angemessenen Erklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurücktreten. Zur Einhaltung dieser Frist reicht es aus, vor Ablauf der Frist eine Erklärung abzugeben.
 4. Der Kunde kann selbst eine Erklärung formulieren oder die Mustererklärung zum Rücktritt vom Vertrag, die die Anlage Nr. 2 zu AGB bestimmt, verwenden.
 5. Die Frist von 14 Tagen gilt ab dem Tag, an dem die Waren geliefert wurden.
 6. Nach Erhalt einer Erklärung über den Rücktritt vom Vertrag durch den Verbraucher, sendet der Dienstleister an die E-Mail-Adresse des Verbrauchers eine Bestätigung über den Erhalt der Erklärung über den Rücktritt vom Vertrag.
 7. Im Falle des Rücktritts vom Fernabsatzvertrag gilt der Vertrag als nicht abgeschlossen. Was die Parteien geleistet haben, wird in einem unveränderten Zustand zurückgegeben, es sei denn, eine Änderung war notwendig, um die Art, Eigenschaften und Funktionalität der Waren festzustellen. Die Rücksendung sollte unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen erfolgen. Das gekaufte Produkt sollte an die Adresse des Dienstleisters zurückgegeben werden.
 8. Der Dienstleister muss unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Erklärung des Verbrauchers über den Rücktritt vom Vertrag, alle von ihm getätigten Zahlungen, einschließlich der Kosten für die Lieferung der Waren, an den Verbraucher zurücksenden. Der Dienstleister muss die Zahlung mit derselben Zahlungsmethode zurückgeben, wie sie vom Verbraucher verwendet wurde, es sei denn, der Verbraucher stimmt einer anderen Rücksendungsmethode zu, und diese Methode wird für den Verbraucher keine Kosten mit sich bringen. Der Dienstleister kann die Rückzahlung der vom Kunden erhaltenen Zahlungen bis zum Erhalt der Ware oder die Lieferung eines Nachweises seiner Rückgabe, je nachdem welches Ereignis zuerst eintritt, zurückhalten, es sei denn, der Dienstleister hat angeboten, die Ware selbst abzuholen.
 9. Wenn der Verbraucher eine andere Art der Lieferung der Waren als die billigste übliche Liefermethode des Dienstleisters gewählt hat, ist der Dienstleister nicht verpflichtet, die zusätzlichen Kosten, die dem Verbraucher entstehen, zu erstatten.
 10. Der Verbraucher trägt nur die direkten Kosten der Rücksendung der Waren, es sei denn, der Dienstleister hat zugestimmt, diese Kosten zu tragen.

 

§10 Garantie für Mängel

 1. Der Dienstleister verpflichtet sich, die Ware oder das Produkt ohne Mängel zu liefern.
 2. Der Dienstleister haftet gegenüber dem Kunden, der ein Verbraucher ist, aufgrund der Garantie für Mängel, gemäß den Artikeln 556 – 576 des Zivilgesetzbuches. Im Falle der Kunden, die keine Verbraucher sind, ist die Garantie ausgeschlossen.
 3. Reklamationen, die sich aus der Verletzung von gesetzlich garantierten Rechten des Kunden ergeben, sind an die Adresse des Sitzes des Dienstleisters zu richten. Warschau 02-958, Str.: Stanislawa Kostki Potockiego 24G, Lokal 2 oder an die E-Mail-Adresse: kontakt@maczfit.pl .
 4. Um die Reklamation zu prüfen, sollte der Kunde die beanspruchte Ware oder das beanspruchte Produkt senden oder aushändigen, und wenn es möglich ist, eine Kaufquittung anlegen. Die Ware oder das Produkt sollten an die Adresse geliefert werden, die im Absatz 3 genannt wurde.
 5. Der Dienstleister verpflichtet sich, jede Reklamation innerhalb von 14 Tage zu prüfen.
 6. Im Falle von Mängeln in der Reklamation wird der Dienstleister den Kunden aufrufen, um sie im erforderlichen Umfang unverzüglich zu ergänzen, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Anfrage durch den Kunden.
 7. Im Falle der Nichterfüllung oder der unkorrekten Erfüllung der elektronisch über die Website erbrachten Dienstleistungen durch den Dienstleister ist der Kunde berechtigt, eine Reklamation per E-Mail an die Emailadresse kontakt@maczfit.pl oder schriftlich an die Adresse Warschau 02-958, Str. Stanisława Kostki Potockiego 24G, Lokal 2 einzureichen.
 8. In der Reklamation muss der Kunde seinen Vor- und Nachnamen, seine Postanschrift, Art und Beschreibung des entstandenen Problems angeben.
 9. Der Dienstleister verpflichtet sich, jede Reklamation in Bezug auf die elektronisch erbrachten Dienstleistungen innerhalb von 30 Tagen im Rahmen vom Service zu prüfen, und falls dies nicht möglich sein soll, den Kunden in dieser Zeit zu informieren, wenn die Reklamation berücksichtigt wird. Im Falle von Mängeln in der Reklamation wird der Dienstleister den Kunden innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Anfrage durch den Kunden aufrufen, um sie im erforderlichen Umfang zu ergänzen.

         

§11 Außergerichtliche Möglichkeiten, Reklamationen zu prüfen und Ansprüche geltend zu machen

Der Kunde, der ein Verbraucher ist, hat unter anderem folgende Möglichkeiten der außergerichtlichen Behandlung von Reklamationen und Forderungen:

 1. ist berechtigt, bei einem ständigen gütlichen Verbrauchergericht, das bei der Handelsinspektion tätig ist, einen Antrag auf Beilegung der sich aus dem geschlossenen Vertrag ergebenden Streitigkeit zu stellen;
 2. ist berechtigt, den Woiwodschaftsinspektor der Gewerbeaufsicht zu ersuchen, ein Schlichtungsverfahren in Bezug auf die gütliche Beilegung der Streitigkeit zwischen dem Kunden und dem Dienstleister einzuleiten;
 3. kann bei der Beilegung des Rechtsstreits zwischen dem Kunden und dem Dienstleister kostenlose Hilfe in Anspruch nehmen, auch durch die kostenlose Hilfe des kommunalen Verbrauchersprechers oder der sozialen Organisation, deren gesetzliche Aufgaben der Schutz der Verbraucher sind (einschließlich Verbraucherverband, Verband der polnischen Verbraucher). Die Beratung wird vom Verbraucherverband unter der gebührenfreien Telefonnummer 800 007 707 und vom polnischen Verbraucherverband unter der Email: porady@dlakonsumentow.pl angeboten.
 4. seine Beschwerde über die Online-Plattform der EU ODR einreichen, zugänglich unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§12 Schlussbestimmungen

 1. Die vom Kunden zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden vom Dienstleister in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien gesammelt und verarbeitet.
 2. Alle Rechte am Service, einschließlich der Urheberrechte, der geistigen Eigentumsrechte an seinem Namen, der Internetdomäne, der Website sowie an Formularen und Logos, gehören dem Dienstleister, und ihre Nutzung darf nur in einer Art und Weise erfolgen, die genau und übereinstimmend mit AGB ist.
 3. Die Beilegung etwaiger Streitigkeiten zwischen dem Dienstleister und dem Kunden, der ein Verbraucher ist, unterliegt den Gerichten, die nach den Bestimmungen der einschlägigen Vorschriften der Zivilprozessordnung zuständig sind.
 4. Die Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Dienstleister und dem Kunden, der Unternehmer ist, unterliegt einem Gericht, das für den Sitz des Dienstleisters zuständig ist.
 5. In den Angelegenheiten, die nicht durch diese AGB geregelt werden, gelten die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches, die Bestimmungen des Gesetzes über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen, die Bestimmungen des Gesetzes über Verbraucherrechte und andere relevante Bestimmungen des polnischen Rechts.
 6. Jeder Kunde wird über etwaige Änderungen dieser Bestimmungen durch Informationen auf der Hauptseite vom Service informiert, die das Datum ihres Inkrafttretens enthalten. Kunden, die ein Konto besitzen, werden zusätzlich über die Änderungen mit ihrer Zusammenstellung an die von ihnen angegebene E-Mail-Adresse Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen wird nicht kürzer als 14 Tage ab dem Tag ihrer Veröffentlichung sein. Falls der Kunde, der ein Kundenkonto hat, den neuen Inhalt von den Bestimmungen nicht akzeptiert, ist er verpflichtet, dies dem Dienstleister innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Information über die Änderung der Bestimmungen mitzuteilen. Die Benachrichtigung des Dienstleisters über die mangelnde Akzeptanz der neuen Bestimmungen führt zur Kündigung des Vertrags und zur Entfernung des Kontos.
 7. Die Bestimmungen treten mit dem 27. Juni 2018 in Kraft.

 

 


Die Ordnung des Internetshops www.maczfit.pl – der bis zum 17.12.2018 durch Maczfit Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau geführt wird. Die Ordnung gilt vom 27.06.2018.

 

GESCHÄFTSORDNUNGdes Internetservices „Maczfit”Einleitung

Der Internetservice unter der Adesse https://www.maczfit.pl (nachfolgend „Internetservice” genannt) wird durch die Gesellschaft unter der Firmierung MILANOVO RESTAURANTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością geführt, mit Sitz in 02-958 Warszawa, ulicaStanisławaKostkiPotockiego24G, eingetragen in das Unternehmensregister des Nationalen Gerichtsregisters unter der KRS-Nummer 0000501667, Steueridentifikationsnummer NIP 9512377853, statistische Nummer REGON 147144966, Telefon: +48 734 461 099, elektronische Post: kontakt@maczfit.pl.

Die vorliegende Geschäftsordnung legt die Art und den Umfang der Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Wege fest.

 

§1 Begriffe

 1. Internetservice – Internetservice unter der Adresse https://www.maczfit.pl.
 2. Leistungsanbieter – MILANOVO RESTAURANTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in 02-958 Warszawa, ulicaStanisławaKostkiPotockiego24G, eingetragen in das Unternehmensregister des Nationalen Gerichtsregisters unter der KRS-Nummer 0000501667, Steueridentifikationsnummer NIP 9512377853, statistische Nummer REGON 147144966.
 3. Produkt – Diätprogramm mit einer Gesamtkalorienmenge von 1000 kcal bis 3000 kcal, geliefert einmal, täglich oder alle zwei Tage (je nach Bestellung) in einem Menü, das aus 4 bis 5 bilanzierten Mahlzeiten besteht.
 4. Kunde– natürliche Person, juristische Person oder Organisationseinheit ohne Rechtspersönlichkeit, die laut Rechtsvorschriften einen Vertrag mit dem Leistungsanbieter abschließen kann.
 5. Verbraucher – natürliche Person, die mit dem Leistungsanbieter ein Rechtsgeschäft abschließt, das mit ihrer wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit nicht direkt verbunden ist.
 6. Dienstleistung – elektronische Dienstleistungen, die mit Hilfe des Internetservices erbracht werden.
 7. Vertrag – Vertrag, der zwischen dem Kunden und dem Leistungsanbieter mit Hilfe des Internetservices ferngeschlossen wird, und dessen Gegenstand die Bestellung des Produkts durch den Kunden ist.
 8. Kundenkonto – Sammlung von Informationen über den Kunden (darunter Adressangaben des Kunden und die Geschichte seiner Bestellungen), die sich im teleinformatischen System des Leistungsanbieters befindet.
 9. Abonnementdauer– Zeitraum, in welchem der Leistungsanbieter die Lieferung zu Gunsten des Kunden realisiert.
 10. Bestellformular – Formular, das im Internetservice zugänglich ist und das die Abgabe der Bestellung ermöglicht.
 11. Registrierungsformular – Formular erhältlich im Service, welches die Errichtung eines Kundenkontos ermöglicht.
 12. Arbeitstag – jeder Tag von Montag bis Freitag mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen.

 

§2 Allgemeine Bestimmungen

 1. Der Leistungsanbieter verpflichtet sich, Leistungen zu Gunsten des Kunden zu erbringen, im Umfang und unter Bedingungen, die in der Geschäftsordnung bestimmt sind.
 2. Der Kunde verpflichtet sich, den Internetservice gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und den Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu benutzen.
 3. Kunde, der die Dienstleistungen des Leistungsanbieters in Anspruch nimmt, ist verpflichtet die vorliegende Geschäftsordnung einzuhalten.
 4. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten vom Leistungsanbieter erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, um die Dienstleistung zu realisieren. Ausführliche Bedingungen der Erhebung, Verarbeitung und des Schutzes von personenbezogenen Daten durch den Leistungsanbieter werden in der „Datenschutzerklärung” des Internetservices bestimmt.
 5. Alle Preise auf der Webseite des Internetservices werden in polnischen Zlotys (PLN) angegeben, sie sind Bruttopreise, die alle notwendigen Elemente beinhalten.

 

§3 Dienstleistungen und allgemeine Bedingungen der Leistungserbringung

 1. Der Leistungsanbieter erbringt mit Hilfe des Internetservices, auf elektronischem Wege, folgende Dienstleistungen:
 2. Führung eines Kundenkontos im Service,
 3. Ermöglichung der Abgabe von Produkt-Bestellungen mit Hilfe des Bestellformulars.
 4. Dienstleistungen beschrieben im Abs. 1 werden kostenlos erbracht.
 5. Der Vertrag über die Erbringung von Dienstleistung, von welcher in Abs. 1 Buchstabe a die Rede ist, wird mit dem Kunden für unbestimmte Zeit abgeschlossen – zum Zeitpunkt der Durchführung durch ihn einer ordentlichen Registrierung im Internetservice mit Hilfe des Registrierungsformulars.
 6. Der Vertrag über die Erbringung der Dienstleistung, von welcher in Abs. 1 Buchstabe b, die Rede ist, wird mit dem Kunden für bestimmte Zeit abgeschlossen – zum Zeitpunkt, wo der Kunde mit dem Ausfüllen des Formulars beginnt,er wird gelöst, sobald der Kunde vor dem Ausfüllen des Formulars Abstand nimmt oder zum Zeitpunkt der Übersendung des ausgefüllten Formulars an den Leistungsanbieter.
 7. Technische Anforderungen notwendig für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, welche durch den Leistungsanbieter erbracht werden:
 8. Gerät mit Zugang zum Internet,
 9. Browser, der Cookies und Java Script bedient,
 10. Zugang zur elektronischen Post.
 11. Der Kunde trägt die Gebühren im Zusammenhang mit dem Zugang zum Internet und der Datenübertragung gemäß Tarif seines Internetanbieters.

 

§4 Registrierung im Service

 1. Ein Kundenkonto im Internetservice darf nur der Kunde besitzen, der eine ordentliche Registrierung durchführte.
 2. Die Registrierung erfolgt über das ordentliche Ausfüllen und Übersenden an den Leistungsanbieter des Registrierungsformulars. Während der Registrierung gibt der Kunde die Adresse der elektronischen Post (E-Mail) an, die zum Kontakt mit dem Leistungsanbieter dient, er legt auch ein Passwort fest, das ihm den Zugang zum Kundenkonto ermöglicht.
 3. Die Aktivierung des Kundenkontos erfolgt nach der Durchführung durch den Kunden der Registrierungs-Bestätigung entsprechend der Anweisung, übersendet in der Nachricht durch den Leistungsanbieter an die während der Registrierung durch den Kunden angegebene Adresse der elektronischen Post.
 4. Der Kunde ist berechtigt ausschließlich ein Konto zu besitzen.
 5. Der Kunde ist verpflichtet ausschließlich sein eigenes Konto zu verwenden.
 6. Der Kunde ist verpflichtet seine Zugangsdaten geheim zu halten und sie nicht an Dritte weiterzugeben.
 7. Der Kunde ist verpflichtet im Internetservice ausschließlich seine eigenen Daten zu verwenden, die dem tatsächlichen Zustand entsprechen,und sollten sich die Daten ändern, ist er verpflichtet, sie im Service zu aktualisieren.

 

§5 Produktkauf

 1. Der Leistungsanbieter ermöglicht dem Kunden die Abgabe einer Bestellung für die Vorbereitung und Lieferung des Produkts für die Abonnementdauer laut Bestellung.
 2. Der Leistungsanbieter bietet folgende Produktarten an:
   1. SLIM – 1000 kcal/1300 kcal/1500 kcal;
   2. WEGE – 1000 kcal/1300 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal;
   3. DIABETIC SPECJAL – 1000 kcal/1300 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal;
   4. NO GLUTEN&NO LACTOSE – 1000 kcal/1300 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal;
   5. NO GLUTEN – 1000 kcal/1300 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal;
   6. NO LACTOSE – 1000 kcal/1300 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal;
   7. NO MEAT – 1000 kcal/1300 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal;
   8. NO FISH – 1000 kcal/1300 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal;
   9. FIT – 1800 kcal/2000 kcal/2500 kcal;
   10. OFFICE BOX – 1000 kcal/1200 kcal/1600 kcal/2000 kcal;
   11. PETIT BOX – children’s 5 meal combo;
   12. KIDS’ BOX – 1100 kcal/1400 kcal (a range of meals for schoolchildren – morning snack, lunch, evening snack);
   13. FIGHTER – 2500kcal/3000 kcal/3500kcal/4000kcal
   14. CARE – 1000 kcal/1300 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2500 kcal;
   15. WEGAN – 1000 kcal/1300 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal.

  DETOX ME

 3. Das Menü der obigen Produkte wird im Internetservice veröffentlicht mit der Vorlaufzeit von einer Woche, wobei der Leistungsanbieter behält sich vor, Änderungen im Menü beim Mangel an jeweiligen Zutaten einzuführen.
 4. Der Leistungsanbieter behält sich vor, sein Angebot um neue Produkte zu erweitern. Das Hinzufügen von neuen Produkten zu der in Abs. 2 beschriebenen Gruppe stellt keine Änderung der Geschäftsordnung dar, von welcher in § 12 Abs. 2 die Rede ist.
 5. Der Leistungsanbieter ermöglicht die Abgabe von Bestellungen:
  1. telefonisch unter der Nummer +48 734 461 099 von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr, und samstags von 8.00 bis 12.00 Uhr.
  2. per E-Mail an die Adresse: kontakt@maczfit.pl7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag,
  3. über Bestellformular erhältlich im Internetservice 7 Tage die Woche , 24 Stunden am Tag, unter Vorbehalt, dass diese Methode nur die Kunden wählen dürfen, die ein aktives Kundenkonto besitzen.
 6. Um die Bestellung abzugeben, wählt der Kunde das vom Leistungsanbieter angebotene Produkt, indem er die Art des Diätprogramms bestimmt, die Kalorienmenge der Mahlzeiten, die Bestandteile des Produkts sind, festlegt und die Zeitdauer, in welcher das Produkt geliefert werden soll (Abonnementdauer) angibt. Neben der Wahl des Produkts, gibt der Kunde auch Daten an, die für die Realisierung der Bestellung, darin personenbezogene Daten und Lieferanschrift, notwendig sind.
 7. Nach Erhalt der Bestellung übersendet der Leistungsanbieter dem Kunden auf elektronischem Wege, an die während der Bestellungsabgabe angegebene E-Mail-Adresse, eine Erklärung über die Annahme der Bestellung, die gleichzeitig auch ihre Bestätigung ist. Sobald der Kunde die Nachricht erhält, kommt es zum Abschluss des Vertrags.
 8. . Die Nachricht, welche die Bestellung bestätigt, enthält festgelegte Bestellbedingungen, insbesondere die Anzahl und die Art des Produkts, Gesamtpreis (samt Lieferkosten) und eine Information über die voraussichtliche Lieferzeit.
 9. Der Kunde ist berechtigt, seine Vorbehalte gegen die Inhalte in der Bestätigung der Bestellung innerhalb von 12 Stunden ab Erhalt der Nachricht vom Leistungsanbieter anzumelden. Werden keine Vorbehalte im genannten Termin gemeldet, so gilt das als Akzeptanz der Bedingungen der Bestellung.
 10. Der Kunde darf maximal drei Produkte als Probe-Menü bestellen. Weitere Bestellungen werden als Abgabe einer Produktbestellung zum regulären Preis, die dem Produktpreis in kürzester Abonnementdauer entspricht, angesehen.

 

§6 Realisierungszeit der Bestellung und Lieferzeit

 1. Bestellungen, welche an einem Arbeitstag bis 14.00 Uhr abgegeben werden, werden bis zum zweiten Arbeitstag, der dem Tag der Bestellungsabgabe folgt, realisiert. Bestellungen, welche an einem Arbeitstag nach 14.00 Uhr abgegeben werden, werden bis zum dritten Arbeitstag, der dem Tag der Bestellungsabgabe folgt, realisiert.Bestellungen, die am Wochenende und an gesetzlichen Feiertagen abgegeben werden, werden bis zum dritten Arbeitstag, der dem Tag der Bestellungsabgabe folgt, realisiert.
 • . Bei Lieferungen für das Wochenende werden die Mahlzeiten für zwei Tage: für Samstag und Sonntag, geliefert. Sie können das Catering auch nur für Samstag bestellen. Am Sonntag werden keine Lieferungen realisiert.
 • An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen finden keine Lieferungen statt. Für Weihnachten, Ostern und lange Wochenenden plant der Leistungsanbieter die Lieferungen in einem anderen System als üblich, über Änderungen wird der Kunde entsprechend früh benachrichtigt.
 • Der Leistungsanbieter behält sich vor, die Realisierung der Bestellungen einzustellen oder abzusagen, falls:
  1. die Bestellung unkorrekt abgegeben wurde, so dass ihre Realisierung unmöglich wird;
  2. es unmöglich war den Lieferort und Liefertermin mit dem Kunden abzustimmen;
  3. der Kunden für das bestellte Produkt keine Zahlung leistete;
  4. der Kunde die Bestimmungen der vorliegenden Geschäftsordnung grob verletzte.
 • Die Lieferung des Produkts erfolgt durch den Leistungsanbieter an die vom Kunden während der Abgabe der Bestellung genannte Adresse.
 • Die Lieferung des Produkts erfolgt in der mit dem Kunden festgelegten Zeit in Morgenstunden, jedoch nicht später als bis 10:00 Uhr.
 • Die Lieferkosten auf dem Gebiet der auf der Webseite des Leistungsanbieters genannten Städte, sind im Produktpreis, enthalten in der auf der Webseite des Internetservices verfügbaren „Preisliste” , inbegriffen. Sollte eine Bestellung mit Lieferung außerhalb die oben genannten Städte, abgegeben werden, werden die Lieferkosten individuell mit dem Kunden abgestimmt.
 • Der Leistungsanbieter behält sich vor, mit dem Kunden einen neuen Termin für die Realisierung der Bestellung zu vereinbaren, falls die Realisierung der Bestellung zum ursprünglichen Termin unmöglich wird – aufgrund von Ursachen, die der Leistungsanbieter nicht zu vertreten hat und deren Beseitigung nicht möglich ist.
 • Dem Kunden steht das Recht zu, die Lieferungen während der Abonnementdauer, nach einer vorherigen Ankündigung beim Leistungsanbieter – per Telefon oder E-Mail -einstellen zu lassen. Eine Information über die Einstellung der Lieferungen sollte einen Arbeitstag im Voraus übermittelt werden. Die Abonnementdauer wird um die Anzahl der Tage, an welchen es zur Einstellung der Lieferungen kam, verlängert.
 • Außer Informationen, deren Angabe standardmäßig während der Bestellungsabgabe verlangt wird, ist der Kunde verpflichtet, den Leistungsanbieter über alle seine gesundheitliche Beschwerden, darunter Lebensmittelallergien und andere Krankheiten oder Beschwerden, die eine Eliminierung oder Einschränkung des Verzehrs von bestimmten Produkten notwendig machen, zu informieren.
 • Die Realisierung der Bestellung unter Beachtung von Informationen, von welchen in Abs. 10 oben die Rede ist, bedeutet nicht die Übernahme der Verantwortung des Leistungsanbieters für eventuelles Unwohlsein des Kunden oder eine negative Reaktion des Körpers auf die Zutaten, insbesondere aufgrund von mangelndem Wissen und keinem Einfluss des Leistungsanbieters bezüglich der sonstigen vom Kunden eingenommenen Flüssigkeiten und Produkte.
 • Sollte der Kunde die Bestellung nicht abnehmen, weil die zur Abnahme der Bestellung bevollmächtigte Person nicht anwesend ist oder es treten andere Umstände auf, welche bis 14.00 Uhr des Vortages nicht gemeldet wurden, oder wird die Lieferadresse falsch angegeben, wird der Gegenstand der Bestellung als wirksam zugestellt betrachtet. In solchem Fall ist der Kunde nicht berechtigt, eine Erstattung des Preises für die anteilige Bestellung für den jeweiligen Tag zu verlangen oder irgendwelche sonstige Forderungen aufgrund der Nichterhaltung der Bestellung zu erheben.
 • Sollten Umstände vorkommen, die vom Leistungsanbieter unabhängig sind und für deren Auftreten der Leistungsanbieter keine Schuld trägt, (z.B. Wetterverhältnisse, Behördenbeschlüsse, etc.), die die Zustellung der Lieferung erschweren oder gar unmöglich machen, trägt der Leistungsanbieter keine Verantwortung für die Nichtlieferung des Caterings und dem Kunden steht keine Reklamation, Kostenersatz oder Entschädigung zu.
 • Sollte der Kunde auf ein Abonnement entsprechend dem aktuellen Angebot des Leistungsanbieters verzichten, so werden die in Anspruch genommenen Diät-Tage nach den Preisen für Einzeltage berechnet.
 • Wird eine Diät während der Bestelldauer gegen ein Menü mit höherem Wert getauscht, ist der Kunde verpflichtet, eine Zuzahlung spätesten bis 14:00 Uhr des Tages zu leisten.

 

§7 Zahlungsmöglichkeiten

 1. Der Leistungsanbieter bietet folgende Zahlungsmöglichkeiten:
  1. Banküberweisung auf das Konto des Leistungsanbieters bei PKO Bank Polski mit der Nummer: 43 1020 2746 0000 3102 0229 5178,
  2. On-Line-Überweisung oder Bezahlung mit der Kreditkarte mit dem System Przelewy24.
 2. Die Einzahlung für das bestellte Produkt soll im vollen Betrag innerhalb von 3 Tagen ab Bestätigung der Bestellung geleistet werden. Wird im vorgegebenen Zeitraum keine Zahlung geleistet, wird die Bestellung storniert.
 3. Als Zahlungstag wird der Tag angesehen, an dem die Einzahlung auf dem Konto des Leistungsanbieters gebucht oder eine Bestätigung der elektronischen Überweisung in Form einer PDF-Datei übersendet wird. Die Bestätigung sollte Folgendes beinhalten: Kundendaten, Bestellnummer
 4. Der Leistungsanbieter ist gem. § 2. Abs. 1 der Verordnung des Ministers für Finanzen vom 4. November 2014 über die Befreiung von der Pflicht zur Aufzeichnung des Umsatzes unter Verwendung von Registrierkassen von der Pflicht zur Ausgabe des Kassenbelegs an den Kunden befreit. Auf Verlangen des Kunden, nach Erhalt von entsprechenden Daten, stellt der Leistungsanbieter eine Rechnung (Faktura VAT) aus.

 

§8 Rücktritt vom Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Weg

 1. Bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Weg mit kontinuierlichemund zeitlich unbeschränktem Charakter (z.B. im Fall einer Dienstleistung, von der in §3 Abs. 1 Punkt a) die Rede ist, ist der Kunde berechtigt vom Vertrag zurück zu treten.
 2. . Der Rücktritt vom Vertrag, von dem in Abs. 1 die Rede ist, kann jederzeit mittels einer Kündigung mit sofortiger Wirkung und ohne Angabe von Gründen erfolgen. Um den Vertrag zu kündigen, sollte eine diesbezügliche Erklärung an die E-Mail-Adresse des Leistungsanbieters übersendet werden.
 3. Die Erklärung, von der in Abs. 2 die Rede ist, darf der Kunde entsprechend dem Muster in Anhang Nr. 1 zur vorliegenden Geschäftsordnung einreichen.

  .

§ 9 Rücktritt vom Vertrag über die Lieferung des Produkts

Der Leistungsanbieter informiert, dass gemäß Art. 38 Pkt. 4 und Pkt. 12 des Gesetzes vom 30. Mai 2014 über die Verbraucherrechte, dem Kunden, der ein Verbraucher ist, kein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zusteht, von dem in Art. 27 des genannten Gesetzes die Rede ist.

 

§10 Reklamationsverfahren

 1. Sollte der Leistungsanbieter die Dienstleistungen, welche auf elektronischem Weg mit Hilfe des Internetservices erbracht werden nicht erfüllen oder mangelhaft erfüllen, so ist der Kunde berechtigt, eine Reklamation auf elektronischem Weg an die Adresse: reklamacje@maczfit.pl einzureichen. Eine ordnungsgemäße Reklamation enthält den Namen des Kunden (Vor- und Nachname oder die Bezeichnung der Firma, Wohnanschrift oder Adresse des Firmensitzes und die Adresse der elektronischen Post), den Gegenstand der Reklamation, fotografische Dokumentation mit Angabe des Zeitraums, den die Reklamation betrifft und die Umstände, die die Einreichung der Reklamation begründen. Die Reklamation soll innerhalb von 7 Tagen ab dem Tag, an welchem die Dienstleistung nicht erbracht oder mangelhaft erbracht wurde, vorgebracht werden. Der Leistungsanbieter wird die Reklamation innerhalb von 14 Kalendertagen ab Erhalt abwickeln.
 2. Reklamationen im Zusammenhang mit der Realisierung des Vertrags über das Produkt sollen innerhalb von 24 Stunden ab dem Tag an welchen Umstände auftraten, die die Einbringung der Reklamation vertreten, vorgebracht werden. Die Ausnahme sind Reklamationen über nicht realisierte Lieferung – in diesem Fall sollte die Reklamation bis 12.00 am Tag, an dem die Lieferung hätte erfolgen sollen, vorgebracht werden. Der Leistungsanbieter wird die Reklamation innerhalb von 7 Kalendertagen ab Erhalt abwickeln, mit Ausnahme der Reklamation bezüglich Lieferung, die unverzüglich abgewickelt wird.
 3. Die Reklamation kann mit Hilfe des Formulars, das Anlage Nr. 2 zur Ordnung ist, gemeldet werden.
 4. Sollten die in Abs. 1-2 genannten Reklamationstermine überschritten werden, wird die Reklamation nicht berücksichtigt. Über die Ursache der Nichtberücksichtigung der Reklamation, wird der Leistungsanbieter den Kunden unverzüglich benachrichtigen.

 

§11 Verantwortung

 1. Der Leistungsanbieter trägt keine Verantwortung für die Eingabe von falschen Daten durch den Kunden (insbesondere durch die Angabe von falschen Daten in Formularen auf der Webseite) oder für solche Handlung des Kunden, die die Erbringung und die Realisierung der Dienstleistungen durch den Leistungsanbieter erschwert oder unmöglich macht.
 2. Der Leistungsanbieter behält sich vor, die Erbringung von jeweiligen Funktionalitäten des Internetservices auszusetzen oder einzustellen – aufgrund von Notwendigkeit der Wartung, Prüfung oder des Ausbaus der technischen Basis oder der Software. Die Aussetzung oder Einstellung der Erbringung von bestimmten Funktionalitäten des Internetservices darf die Rechte des Kunden nicht verletzen.
 3. Der Leistungsanbieter behält sich vor, das Kundenkonto zu blockieren, sollen die Vorschriften der vorliegenden Geschäftsordnung verletzt werden, oder sollte der Service in eine Art und Weise benutzt werden, die seiner Bestimmung nicht entspricht oder die gegen die geltenden Rechtsvorschriften verstößt. Die Sperrung des Kundenkontos erfolgt für die Dauer eines Monats.
 4. Sollte der Kunde nach der Sperrung des Kundenkontos weiterhin Verstöße, von welchen in Abs. 3 die Rede ist, begehen, behält sich der Leistungsanbieter das Recht vor, das Kundenkonto zu löschen.
 5. . Der Leistungsanbieter wird den Kunden über die geplanten Maßnahmen, von welchen in Abs. 3-4 die Rede ist, mindestens einen Tag im Voraus informieren, dabei wird er die Gründe für die Sperrung oder die Löschung des Kundenkontos angeben.
 6. Die Sperrung oder die Löschung des Kundenkontos hat keine Unterbrechung oder Aufhebung der Realisierung der Bestellung laut der Abonnementdauer zur Folge.

 

§12 Schlussbestimmungen

 1. Alle Inhalte auf der Webseite des Internetservices (darunter Graphik, Texte, Seitenlayout und Logos) genießen Urheberrechtsschutz und sind ausschließliches Eigentum des Leistungsanbieters. Die Verwendung dieser Inhalte ist ohne schriftliche Zustimmung des Leistungsanbieters führt zur zivilrechtlichen und strafrechtlichen Haftung.
 2. . Der Leistungsanbieter behält sich das Recht vor, die vorliegende Geschäftsordnung zu ändern. Über die Änderungen der Geschäftsordnung wird der Leistungsanbieter auf der Webseite des Internetservices mindestens 7 Kalendertage vor dem Inkrafttreten der Änderung in der Geschäftsordnung informieren. Die Änderung der Bestimmungen der Geschäftsordnung findet keine Anwendung bei Kunden, die ihre Bestellungen während der Geltung der vorherigen Version der Geschäftsordnung abgegeben haben.
 3. In nicht durch die vorliegende Geschäftsordnung geregelten Angelegenheiten finden die Vorschriften des polnischen Rechts Anwendung.
 4. Dem Kunden, der Verbraucher ist, steht das Recht zu, außergerichtliche Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten und zur Geltendmachung von Ansprüchen durch Vermittlung oder Schiedsgericht zu beanspruchen. Unabhängig davon darf der Kunde den Ombudsmann für die Stadt (den Kreis) um Hilfe bitten. Alle notwendigen Informationen sind auf der Website des Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz unter der Adresse www.uokik.gov.pl erhältlich.
 5. Streitigkeiten entstanden infolge der Erbringung von Dienstleistungen auf der Grundlage der vorliegenden Geschäftsordnung werden vor dem ordentlichen Gericht nach Wahl des Kunden gemäß den entsprechenden Vorschriften des polnischen Rechts ausgetragen.
 6. Die Anlage zur Geschäftsordnung ist ihr integraler Bestandteil.
 7. Die Geschäftsordnung tritt am 10.08.2016 in Kraft.

 

Anlage Nr. 1 Formular Rücktritt vom Vertrag
Datenschutzerklärung
Die Ordnung, die bis zum 27.06.2018 gültig ist

Zapytaj dietetyka
Zapytaj dietetyka
_ X
Dzień dobry! W czym możemy pomóc?
Es wird verbunden...
Das Chat mit dem Maczfit-Diätassistenten montags – freitags 10-18 Uhr, samstags 8-10 Uhr, sonntags 10-14 Uhr.
Nasi operatorzy są zajęci, proszę spróbować później.
Willkommen in Maczfit! Füllen Sie bitte das folgende Formular vor dem Gesprächsbeginn aus.
:
:
Chat został zakończony